Chuyện tình Lọ Lem TodayTV - 2012 ( 37 / 37 )

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ngoài giờ học cô bé Dok Soke phải đi bán báo dạo để có tiền đến trường và phụ giúp bà ngoại. Từ nhỏ cô bé đã không biết ba mẹ mình là ai và vì sao lại bỏ cô mà đi. Dù phải sống trong cảnh cơ hàn nhưng Dok Soke vẫn vui tươi và yêu đời vì bên cạnh cô luôn có một người đàn ông tốt bụng ân cần giúp đỡ. Sự khích lệ tinh thần ấy đã tiếp thêm sức mạnh để cô bé vững tin vào cuộc sống tốt đẹp phía trước.

[id]Trailer-Tập nào bị lỗi hoặc chậm các bạn xem sever vk bên dưới phần comments nhé;http://www.youtube.com/watch?v=l4PHExiH3Lo|Vietsub 1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ubzlzRotbEyUylUHQhwwNt;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sZnFft1LF8CuN-CSbL9U29|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PnH_76Yx1FG2OHaHsEacYt;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JWlcxPotDJjqsRhpYNQCdN|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7bDtcxV4BBCJMxQ9Z48Je9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HYJk1K40gR9YZG__fttmJt|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DsQxYDxAK0typQcf5UOXvd;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BZ0pYCE9AU-QoHfErjeRVt|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cjMugcXOr8NwQQ0G4DJKNd;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RCdoF7s-YAukRr1Ls92e8N|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eP0PEbeiUDwWcXAdmXLWg9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NIG6UN5kBxFc-hn8NAiS9t|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y9Br9Yqx8UkarKWBdYbLKt;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ImQ1s2SeXbzmopdtag40kN|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jpqMMw3hfVASh0Pf-FqTYN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bWH75lgPVgyTAcLr1XgOX9|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FOIvusrAATi5XB4RhDdupt;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vYjLSDHD1VLsi_z5JQ-jUd|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WgvvrlmS53C0cg4M4y6dSN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uGq64FqePAY1vtH2k4wZi9|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UG0SOmcjTPUjNwUc7G41SN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FZKIxB04xmHqKhXxv66GUt|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MSzcvUmNxntDr2SKo10RWt;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0RuQ1adGGJh25dDEI_pVF9|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oCP6f2QWctXF3nJGAVQBJN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iXYmbT2AN8alevRgP0HlnN|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FDdm9SVzsy6M8UFEO7_wFt;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nZvTxaPHhfVmohyihj6s3N|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cCUXkJyNMGOH3OUV-Uy1CN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Wum-84M_1DlpV8WK4vROuN|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Gpw6qJSSMCO5SK6q3z0ep9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PqdP8a30A9QRQW8_Sl2e7d|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ppXnFm1Hb7WU75nDDNDEud;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_JZQrfcVDQo8vk_fZhD5rt|18 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KFdwjBquXCA8f40m2UaXKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gDX7vHBKkRV7R0yV0nJV5d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/H4VKYQUz1Ql2V_PgLu_m-9|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fljys4I967bNZ74cSck4L9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3EQQzJOIRD6afgDdUcSD99|19 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cy82Xw8IBM5c9sdr-LArKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IBX3o89vj1mUyfNqYOWvQ9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xYr80x7tal_1LP6pXOzrR9|20 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kj_8SsBj4aaWw83EB_7ol9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PqlCPBszqCShdb-NYC4GmN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JXwpVtDfKvHsuxT3diIyDN|21 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3BHknUzg_kvJIcZ6_ZY9lNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/36387c4TDaxOpW1opKqKTd;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LXF-3qz99hDRv1T0Ej-Mxt|22 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LFE01JJE1lY4cE_AV8JSjNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xuveka78yKYdRdpKxpBmJ9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iNUKjprrEYi1Mcd2YrjIHd|23 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a01XWXwfWyGa7fz8rJF-NtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f5CTWHXq_qrcmSNg28MyWd;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1KVscU02nqtriOlAbslIN9|24 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-EKuFa9b3GSVaOFid_K3dNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VVpQ1lpDwyT1G2NDhDZ1Hd;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zi7eIiEfzJlvpiO6iaKFDt|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3kdk6czoQf0aRCkDQ6zj1t;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6EWNyu6WcR2CPVmGclD1zd|26 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/twjZYPKu_zS6GOcGhIDZZtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JrkXbCA-rRunCBpH0eEL4N;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JYIfClSTrrnD76ltQw0pQ9|27 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4K771pl8BTT56lYkOfugOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B-yN8sE1E2FCUQ4-XCf14t;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6nrmIye3VjDfLXyWAB3wy9|28 full;https://picasaweb.google.com/111749149115071426162/Lolem?authkey=Gv1sRgCPb0zPHcqNzehQE#5805783129679595746|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aK-xVl-axJ7mJpDmyiLpKN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K9Zr632qaoqluBjk_94uO9|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pzFpEThLPK8mfHpM82BS-9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YVJWK398DEZN5eQn_xhN4N|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4ZHUamX-5gjVQ9EZ9zDz8tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5F6QdjmyfJs1-J8_PwDn0r0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vqzvnb6vM17bWLqbj6oarr0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_IenPJftMTM3zhiawA-CCL0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g49TKT0VamTKjP_0tlzIkL0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DkSZf1HMPGPhRozaj6--AL0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/07lj1onzSgutSmQgKe_2770pDp-ay4s4fRGojKNtgRs|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jZJ63rsg550mNban3UVly70pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZETFzs97eZts00LMqbOytb0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WMk7PirIQ8HvS5vYHhHl170pDp-ay4s4fRGojKNtgRs|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W41ASknQZVrLIY0jiP1m5L0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c9JK4R0bllpDt5eJ7hyrar0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P3ft6R57ciBelpxu4TPHGL0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zM94flTk2tIgVOBEgGIw1L0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rGAuCsrkwOfV5ZwlEA6tPb0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v60qnjqg9pGDWrGmZEaP_b0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs|37-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1Q6s9R_fkQHLu2POj1RayL0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tGz1mNM6jUhb3_ZFOhEyvL0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/w-SVEegGOcw03FeMjdPRZr0pDp-ay4s4fRGojKNtgRs|[/id]Chúc các bạn xem phim Chuyện tình Lọ Lem TodayTV - 2012 ( 37 / 37 ) vui vẻ.