Nữ Hoàng Tháng Năm - May Queen

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Nữ Hoàng Tháng Năm - May Queen


Tên phim: May Queen
Đạo diễn: Baek Ho Min
Kịch bản: Son Yeong Mok
Thời lượng: 32 tập
Khởi chiếu: 18/08/2012
Thời gian phá sóng: 21:50' (giờ Hàn) Thứ Bảy+ Chủ Nhật.
Vietsub:  KITESDiễn viên:

(Jeon Hae Ju) - Kim Yoo Jaung (lúc nhỏ) - Han Ji Hye
(Jung Sang Tae) - Kim Dong Hyun (lúc nhỏ)
(Yoon Hak Su) - Choi Min Soo
(Yoon Jeong Woo) - Lee Hun
(Jung Hong Chul) - Ahn Nae Sang
(Cho Dal Sun) - Geum Bora
(Kang San) - Park Ji Bin (lúc nhỏ) - Kim Jae Won
(Park Chang Hee) - Park Gun Tae (lúc nhỏ) - Jae Hee
(Park Ki Chul) - Kim Kyu Chul
(Chang In Ha) -  (lúc nhỏ) - Son Min Ah
(Chang Yi Mun) -  Seo Young Ju (lúc nhỏ) - Yoon Jung Hw

[id]1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6DtJoKiWeqnKjG7nshkqKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d0awrNkoF4G3tVWn0qD-HNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/STW4HbbHjlzkOc2TRsr899MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5lQ3pEv0iETqdDX9lYRfQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vKnZfTz95DLa5XP443U7RdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ITEUf_anOnlH9W1m2ShVVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nyGGHBQaWbDRnVWpCSnYrdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c0Uc4aPfBoih6hO9FaeSnNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k_ZYTN4sa5058kHIOvsEf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kf1YLgYHm7emTL8z_5oYf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WcHLf5lm58R2jV-uI04snNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xc0Rcmz_d8ukIF0qHckTYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ryV9Ng0fUMnw0NyapC9UwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/InEFV2KWMHlPyFdWMci9LdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T8AlTDOK4IuFC2AKmIYsxtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oQM_fmr0Q0bO18vZ6Hfh4dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0baynShUvrPCorfrNwKxsdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C4TtUILHPEI0pfJAK8dtAtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f8nvCD-EYepmeXmAY1amPNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2p6iEg5Uej2puTpq6loKotMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LtVDwkWr3xi_vAW-sLwgetMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kNIyr7inpx1VaiQTiuBFq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ae_wGSDq4BFzZB2zkhvGzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZMAxfKBnwJbvl1gpK_nn3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ngn9CViIEvuIN2ivE6e-_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jgW_hOt_AL2xZS9QQFwjhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z2PG85fViPB1iwXTWE8IyNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fAhPRxN6Oeg-aGP5fv-hutMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xocyRrftszl4yM-JfFmiu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MEIbW8PrBlMlTzk1RrouDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KhEyz98JDQufgPGXrKKYB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LICsge9-oMevIKI4rPqlKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LxwNggg7HmR4y5nSclzwu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6qDZ_Hk_iO9_I7Ef4kzygtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PYAhuRytGBwKTWnGsSmgatMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dTp-9bG0ycphUEYRKugdXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7I5-xZrju5XTumcoPHiOBtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3SGdHf1O3spUDFU7LiTKCdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DsekMuRYSZLaco6XP7W8W9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FauN7M0aiPpFDzgFLy9jOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HhKzcEEtsB8XU3MIkuBJw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7qJnDgjhBcIqbRet_1qsYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RWzRXwHo0E04wTZXJ200WtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pDhUm_OW3G23SCLf5Gq4eNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5sfnDtyUSMhtlmy-Fl49HtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kWtl2OPDuV9RMif37uT_x9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;ttps://picasaweb.google.com/lh/photo/BuOl2p3hZnWIgIOtaHn_9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QnEz7NGdbfBK4V7rXi81ONMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/17438x15Jte-q6y3VQAH0NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aVrZW2vxwiN0ZvGEX2FPmNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6zTdstK2JPZu0N8VXHjYr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mrSNux5YbOQ7b83LsLbK4dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WVkRsfbBc3a_6hTNlX3ri9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xMq1CNRARsHb1NritGpxK9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oV_vUiWiTVdkhNcrS2QpGtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/47oBcdg-rIwEgft2Ji5IP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FGnOYgenFiqla3ZOFx7V0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8KiMsUvgsFasC68hN98iINMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pbRq5AT1mjQo2XE8k2xzUtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k7fRIwDhyVvW5d_pFRcphtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xlRWND0ya-0FoV6Epl9rINMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5D0t7FYuVqSwaXV14ZI3gNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oX1UvwghBJm4dEeVvwXDwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aQiMjMIOqJ2B6WIWXG7Rp9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|22B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LJPjloyELgHqHpBq_8qbF9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|22C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qBgM1lTK3HjtZp2_BR9aF9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lPFBsr8PWC2Qy1ILdI0i5NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WdUwgGF1zY8VlBpdVy34LNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hiWdj05-EAxtIDFO5_qCN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|24A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qp8Xb3NOWbO9i8S8je3q3dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Oydv6KEzeEhP3e5SzHmicdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4pmxMZ-Hqus_oZI66RTE-tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cMemBvMiJ9v6xH8l9ioOndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9J7ZdHmQQ16H4HDhpXiYpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LRhrqNznro7hwDo7YVQtndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|26A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WJ-6ej9gEhemcWFl7Ed-d9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|26B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pP8MwPN8nY5px-XchjgeM9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|26C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vqxc1I4Syw01BPBg5NsQkdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dbHH6RNvFXl9jXYj9xTmwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h1Y_uIj93tVOiFXCMorwZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wfnieqYKpCNC2ZOpKsM2AdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Aih_zcQG2rq6O3TUsXcaINMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U6CWvldH_0P_Quc23vWvNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/e7BXJjbJKdJbmB4M6Hgn9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|29A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PugAJXQObmdzU37tzD01ttMTjNZETYmyPJy0liipFm0|29B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G_06R8wUQroOVj5Zj_Gz0tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|29C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rRFj5i8NmHQa1zShOa_HhNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z-ytQwHnvrqs0JlUxpbJhNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tI9iUn0vcYCNo_wIYPqEktMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bUoO_OBaCi4OS7XrQXFPDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|31A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-PHAJfoBa0WLP8xgKxS6lNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|31B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t_zQDhSSAN0_fXWs93odm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|31C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P41ChucxNFLv4GHQtsghn9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|32A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QuPHMAa6MAH29h8fkJSuNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|32B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7JW1CdOA8z3_tpvv5vVq-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|32C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2vi-52c8sFbJEXm-T45jhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|33A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FTnLmZtii-tNIoATmtuoQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|33B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KakefJSs5e_UwDUsi2Suf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|33C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W5fp6TNfbRetQ1lch-dKAtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|34A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DkhCrtbxHPcdL3xcZlHwFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|34B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5cCyR_h0Tk4oSZPKq-udgNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|34C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lmq8tF8iieT26Kq8pIcpndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|35A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z3uGGdtGUCU5FWTVsRiLLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|35B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rMKFdUu-T_aOL7XrDf9tHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|35C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/H_e5FYty2k1r8l_0fIGLWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|36A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i1H77oVs5WO87XWaxkS6stMTjNZETYmyPJy0liipFm0|36B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/r80VooScg7jo65EnPKlqqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|36C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Df3BgLSvcClykKX8j1dwk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|37A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/X61V3COzBqMi1ugpLUo2DdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|37B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RLuq3jPLYAJXjv6lmo9ugNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|37C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4ADMBhPfyCMlQDVlW-G2GNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|38A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AjvO6G0lqQaAMnI3fYFyB9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|38B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dM3vNcpE4wx-oAbkbjs9VtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|38C-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DNH13e-MLJg8vq8Vz8gJxdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-1/IWZ987EU.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-2/IWZ987EZ.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-3/IWZ987E6.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-4/IWZ987E7.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-5/IWZ9888U.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-6/IWZ989W8.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-7/IWZ98A68.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-8/IWZ98A69.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-9/IWZ98AAF.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-10/IWZ98AB7.html|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-11/IWZ98B90.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-12/IWZ98CI8.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-13/IWZ98C67.html|14;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-14/IWZ98CEA.html|15;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-15/IWZ98D60.html|16;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-16/IWZ98DA7.html|17;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-17/IWZ98E0C.html|18;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-18/IWZ98EID.html|19;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-19/IWZ990E6.html|20;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-20/IWZ990E7.html|21;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-21/IWZ99IU7.html|22;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-22/IWZ99IU9.html|23;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-23/IWZ99IB0.html|24;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-24/IWZ99WWF.html|25;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-25/IWZ99W9U.html|26;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-26/IWZ99OZ0.html|27;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-27/IWZ99U9O.html|28;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-28/IWZ99UEC.html|29;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-29/IWZ996E8.html|30;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-30/IWZ9970A.html|31;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-31/IWZ9980O.html|32;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-32/IWZ9987W.html|33;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-33/IWZ99A86.html|34;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-34/IWZ99A89.html|35;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-35/IWZ99BCC.html|36;http://mp3.zing.vn/tv/media/May-Queen-Tap-36/IWZ99BCD.html|[/id]Chúc các bạn xem phim Nữ Hoàng Tháng Năm - May Queen vui vẻ.