Đại Thái Giám - The Confidant 2012

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Tên phim: Đại Thái Giám - The Confidant 2012 (33 Tập)

Đạo diễn: La Vĩnh Hiền

Diễn viên: Lê Diệu Tường, Mễ Tuyết, Thiệu Mỹ Kỳ, Huỳnh...

Thể loại: Hài Hước, Tình Cảm, Tâm Lý

Sản xuất: Đang cập nhật

Quốc gia: Hồng Kông

Thời lượng: 33 Tập

Năm phát hành: 2012

Nguồn: Sưu tầm

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=dkAzAXup-3c|2;http://www.youtube.com/watch?v=rRF3ssfxK-M|3;http://www.youtube.com/watch?v=cfPgDiGEfKk|4;http://www.youtube.com/watch?v=nIywForXvfI|5;http://www.youtube.com/watch?v=vNwdg_m0JGo|6;http://www.youtube.com/watch?v=AR0BmaaW03s|7;http://www.youtube.com/watch?v=NakFAEd1NvU|8;http://www.youtube.com/watch?v=aQuunn-DhDk|9;http://www.youtube.com/watch?v=txLyRgSEkoE|10;http://www.youtube.com/watch?v=XBU1NiRSWz0|11;http://www.youtube.com/watch?v=kfM_ExbxBac|12;http://www.youtube.com/watch?v=mBz9fGfn2MM|13;http://www.youtube.com/watch?v=ajvJcsQ9ENk|14;http://www.youtube.com/watch?v=tDOoBWeYhxg|15;http://www.youtube.com/watch?v=BcrxVFf6Dto|16;http://www.youtube.com/watch?v=9_dhylUoYMI|17;http://www.youtube.com/watch?v=qUkWt6YDwEs|18;http://www.youtube.com/watch?v=p2PaX7c-Cro|19;http://www.youtube.com/watch?v=iIn72e7e5Oc|20;http://www.youtube.com/watch?v=7hOcjuj6Bxc|21;http://www.youtube.com/watch?v=GtxOMeiZr3A|22;http://www.youtube.com/watch?v=2mCKMD0mPyQ|23;http://www.youtube.com/watch?v=kUnov0yfENQ|24;http://www.youtube.com/watch?v=BH2CflfP9fU|25;http://www.youtube.com/watch?v=9gF43oAdG3E|26;http://www.youtube.com/watch?v=s1rl1lHdUME|27;http://www.youtube.com/watch?v=dl_D6s9JVUw|28;http://www.youtube.com/watch?v=tSc03BcZiZQ|29;http://www.youtube.com/watch?v=w6Njpq08vk0|30-31;http://www.youtube.com/watch?v=zOpg8J1t7Sk|32-33End;http://www.youtube.com/watch?v=1eBmqSjfg-M|1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ThLkvb_H4KTSF1tYqu6Rh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rqM4Vj8VUHVU4CgVO-jiL9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ebV8IZbGS1h_rArXw6zOb9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1fCYd4BqnhBMhpdiaHmbUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U3Rtix5sP131aq5ptqOOtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6J21PJVphoyOVA_8bXr4i9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nP-C87HeAHH_-C_E0gKJm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cBC0pPV83GVMLr8bbeCkU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n6hQbYe2I44j9WHz9qMYs9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R4cD_GM5R70PahVD3ZVgt9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0_N75kL1aR1na6VQH2qhKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IZbcMubkPW49NnUPcIi_S9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eezMJZwmqWOwFc40DbJgjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nWPy93_f5rqomIQBtcjj6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s2vzoxzRGIriFlOPWLbFEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bcJbway6g2cezD1t3WNw4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D7KxCrsXAyVqqh_Gzcs8FdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z1n2cpHX4AloLjr3Lqz6rtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eaOzKCzPBXSFXL5lsgv-htMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5yn8_wvSYeWrSyazAqmQpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zKffVMj9DUtJ1If5UkVPLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3l2v1UuJYPkkMbtMmuPU1dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WsnYYuZutH2eUdT8jcGSzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vwYSnJJ6GGWR53iLFcUHhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IjvqxnWNUCsBPRc_um86mtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Bb6rpbssePTxHBZK8jGCz9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6bhTBrJK7k-qigPXQSFxKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jdcDBA9mE_ELcbfnRbhPQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vs2Md6UvC6sc9ugo_vlTmdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dU0iS_ES6LR0yPzhwaR1FtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dF0SnERWHI5WEuDWZWUCKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oQw3_9dWRHNQKMD2BZPkE9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|33-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ikH_lb3-DGkkUEzkbyrug9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;|2;|3;|4;|5;|6;|||||Mấy con chó ; đi theo kiếm được cục nào không?[/id]Chúc các bạn xem phim Đại Thái Giám - The Confidant 2012 vui vẻ.