PHÁP VÕNG TRUY KÍCH - FRIENDLY FIRE [26/26]

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn


Tên phim: Pháp Võng Truy Kích - Friendly Fire (2012) - FFVN - (26/26)

Đạo diễn: Mẫn Vỹ Hùng, Trang Vỹ Kiện

Diễn viên: Tạ Thiên Hoa, Dương Di, Sâm Mỹ, Trần Mẫn Chi, Nguyễn Triệu Tường

Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc

Quốc gia: Trung Quốc

Nhà sản xuất: TVB

Thời lượng: 26 tập

Năm sản xuất: 2013

 

Nội dung phim:


Luật sư Cam Tổ Tán (Tạ Thiên Hoa) và bạn gái là Huống Thiên Lam (Dương Di) sống chung với nhau, nhưng sau đó cả hai có xu hướng chia tay. Trùng hợp, Tổ Tán được đề bạt khen ngợi, cũng trở thành 1 công tố viên và chung nơi làm việc với Thiên Lam, nhưng cả hai lúc này có khoảng cách cộng với cô thư ký riêng của Tố Tán (Vương Quân Thanh) chen vào giữa hai người, Tổ Tán phải xem xét lại vấn đề hôn nhân của mình…

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=1VHSdAP2__A|2;http://www.youtube.com/watch?v=uMgQaEAsD8o|3;http://www.youtube.com/watch?v=GHpDNf0e8pQ|4;http://www.youtube.com/watch?v=N5mmnGnFUk0|5;http://www.youtube.com/watch?v=NIKltBTtCHo|6;http://www.youtube.com/watch?v=tPVbtpDJebA|7;http://www.youtube.com/watch?v=aEBOZuyl0VI|8;http://www.youtube.com/watch?v=jISya6uiqv0|9;http://www.youtube.com/watch?v=kYSa83GTwDA|10;http://www.youtube.com/watch?v=Zbre-TEMvdY|11;https://www.youtube.com/watch?v=STZUAcIkk9s|12;https://www.youtube.com/watch?v=4_B-VSO2NIc|13;https://www.youtube.com/watch?v=rbSRNExI5ek|14;https://www.youtube.com/watch?v=Z4iaUuDsVdo|15;https://www.youtube.com/watch?v=WIfyuDaH4BY|16;https://www.youtube.com/watch?v=Gbv3GXkfaf4|17;https://www.youtube.com/watch?v=mq2a9kdYI00|18;https://www.youtube.com/watch?v=O4VJDyd3ZNE|19;https://www.youtube.com/watch?v=aH9bD1FbP50|20;https://www.youtube.com/watch?v=-2HoAitHMpg|21;https://www.youtube.com/watch?v=dAxnosgV_m8|22;https://www.youtube.com/watch?v=DfchuVwdj34|23-24;http://www.youtube.com/watch?v=Bbj4NOzoTSA|25;http://www.youtube.com/watch?v=ZlXuAZg9-ss|26-End;http://www.youtube.com/watch?v=n2qCB41eh3k|1;anc.you/watch?v=1VHSdAP2__A|2;anc.you/watch?v=uMgQaEAsD8o|3;anc.you/watch?v=GHpDNf0e8pQ|4;anc.you/watch?v=N5mmnGnFUk0|5;anc.you/watch?v=NIKltBTtCHo|6;anc.you/watch?v=tPVbtpDJebA|7;anc.you/watch?v=aEBOZuyl0VI|8;anc.you/watch?v=jISya6uiqv0|9;anc.you/watch?v=kYSa83GTwDA|10;anc.you/watch?v=Zbre-TEMvdY|11;anc.you/watch?v=STZUAcIkk9s|12;anc.you/watch?v=4_B-VSO2NIc|13;anc.you/watch?v=rbSRNExI5ek|14;anc.you/watch?v=Z4iaUuDsVdo|15;anc.you/watch?v=WIfyuDaH4BY|16;anc.you/watch?v=Gbv3GXkfaf4|17;anc.you/watch?v=mq2a9kdYI00|18;anc.you/watch?v=O4VJDyd3ZNE|19;anc.you/watch?v=aH9bD1FbP50|20;anc.you/watch?v=-2HoAitHMpg|21;anc.you/watch?v=dAxnosgV_m8|22;anc.you/watch?v=DfchuVwdj34|23;anc.you/watch?v=oFwpr2WrE7M;anc.you/watch?v=teSfrgqB-dY;anc.you/watch?v=4WArleM3DKs|24;anc.you/watch?v=dX-j2s2mINE;anc.you/watch?v=2aX14iJd2os;anc.you/watch?v=_edNjxrhhqY|25;anc.you/watch?v=9imNzkMlyD8;anc.you/watch?v=MUDvgZ3oYzc;anc.you/watch?v=MhteO3Evg9Q|26;anc.you/watch?v=2nykKN3ktVc;anc.you/watch?v=LviE9Yvsfz0| 26c-End;anc.you/watch?v=8WLefOXGtDU|Full Playlist;anc.yl/pT8zpAK3lrnSsbKRiDRMxTKyN4O5fS1t|1;|2;|3;|4;|5;|6;|||||Mấy con chó ; đi theo kiếm được cục nào không?[/id]Chúc các bạn xem phim PHÁP VÕNG TRUY KÍCH - FRIENDLY FIRE [26/26] vui vẻ.