PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Tình Sử Jang Ok Jung

Jang Ok Jung, Lives in Love
Đạo diễn:Đang cập nhật
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm, Chiến Tranh
Độ dài:24 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Diễn viên:Kim Tae Hee, Yoo Ah In
Nguồn:Sưu tầm
Trong Jang Ok Jung, Lives in Love, Tae Hee vào vai Jang Ok Jung - một phụ nữ mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang ở triều đại Joseon. Phim có nhiều cảnh cho thấy tài khâu vá, vẽ mẫu của Jang Ok Jung. Để thực hiện những cảnh này, Tae Hee đã bỏ không ít thời gian luyện đường kim, mũi chỉ.

Kim Tae Hee lại có

Vai Jang Ok Jung khá gần gũi với Kim Tae Hee bởi cô từng là sinh viên ngành Thiết kế ở Đại học Quốc gia Seoul. Thời đi học, Tae Hee nhiều lần làm nhà tạo mẫu cho các show diễn trong trường.

[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=17N1Y4G6GOM|1-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149702;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149703;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149704;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149705|2-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149779;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149780;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149781;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149782|1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7a5JgKN_lSll7sg4hVhB6dMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CGUGPhPaLRJYkGiCYz0RyNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cg5H71lD09oHXN3h_gZPgNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GbW42K0iepe4POnDVpRp19MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0OgRSMnM6OWT6UevWz_St9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7qPLHiZJKOe_77noXiyOSNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dNuaN2jaHRuKACsW3PCNotMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-II5HamTEnbdrBR_dTvIwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6fQbXLOSnSt9Ip3taHEufdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I3SijDltwOzRDwILIKIAUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-2bJKpm-wUYXDUikrfPoJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xbwk06ZoShRj4hy12agST9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://www.telly.com/EJI9GR?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/EJIGC7?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/EJJK6U?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/EJJFL2?fromtwitvid=2|2;http://www.telly.com/EJJLH5?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/EJKLF8?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/EJKNLV?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/EJLGWY?fromtwitvid=2|3;http://www.telly.com/FLCAG3?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/FLCCQ2?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/FLCJGJ?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/FLDFZT?fromtwitvid=2|1;http://www.dailymotion.com/swf/xyvm7h_jang-ok-jung-live-in-love-e01-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyvm7n_jang-ok-jung-live-in-love-e01-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyvm7t_jang-ok-jung-live-in-love-e01-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyvm88_jang-ok-jung-live-in-love-e01-004_shortfilms|2;http://www.dailymotion.com/swf/xywp5r_jang-ok-jung-live-in-love-e02-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywp5u_jang-ok-jung-live-in-love-e02-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywp5x_jang-ok-jung-live-in-love-e02-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyvmck_jang-ok-jung-live-in-love-e01-004_shortfilms|3;http://www.dailymotion.com/swf/xz27l7_jang-ok-jung-live-in-love-e03-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz27lc_jang-ok-jung-live-in-love-e03-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz27li_jang-ok-jung-live-in-love-e03-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz27lp_jang-ok-jung-live-in-love-e03-004_shortfilms|3-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150545;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150546;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150547;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150548|4;http://www.dailymotion.com/swf/xz34iu_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e04-hd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz34g4_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e04-hd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz355s_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e04-hd-kites-vn-1-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz34sd_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e04-hd-kites-vn-1-004_shortfilms|4-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150687;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150688;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150689;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150690||4;http://www.telly.com/FYJKD8?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/FYJNXA?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/FYKEX0?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/FYKN8O?fromtwitvid=2|4;http://www.dailymotion.com/swf/xz38f8_jang-ok-jung-live-in-love-e04-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz38fu_jang-ok-jung-live-in-love-e04-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz38gg_jang-ok-jung-live-in-love-e04-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz38h1_jang-ok-jung-live-in-love-e04-004_shortfilms|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8vCicesl4j47BwmgHiK9ntMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8U9QHSyWGUhE0tzlDkAwXNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cercqjPsJonvB9tnj2N849MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qd7RYCQGgJVennpDud_LndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151348;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151349;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151350;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151351|5;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/JOJ5102?authkey=Gv1sRgCIHKjKrNhI2wrwE#5870179931536675970;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P2JHOUIBSet3bMZDmDbvCBWrEZnk0z2VlXQzjQOim4s;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hrVhQEP2a9F4JimOd0SgOUcqO3ph1-VXSvjEMq2IU7I;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NZoNI4GOMctHznZTDqk9jIBy6hrPIIj-J_xAW7SpDOY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/96xIzkaKIRQWGz0BDJPEzU7G363_xDivz3q0ZVp3VSs|5;http://www.dailymotion.com/swf/xz9e64_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e05-sd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz9e88_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e05-sd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz9e9b_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e05-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CDEH2OPwCDnmVLsxAGbFRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WETttOup397lS5_3LRVXvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TzRvDkz_sFYewGUQwGhX7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JbbKkO0z-V_owunFy2LptdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-1/IWZ9BEEO.html|2;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-2/IWZ9C06C.html|3;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-3/IWZ9CO8D.html|4;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-4/IWZ9COFB.html|6;http://www.dailymotion.com/swf/xzanmo_jang-ok-jung-live-in-love-e06-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzanmx_jang-ok-jung-live-in-love-e06-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzann6_jang-ok-jung-live-in-love-e06-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzanna_jang-ok-jung-live-in-love-e06-004_shortfilms|6-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151553;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151554;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151555;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151556|7-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152098;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152099;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152100;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152101|8-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152272;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152273;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152270;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152271|7;http://www.dailymotion.com/swf/xzhlsr_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e07-sd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzhltu_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e07-sd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzhlw4_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e07-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fx8W10IEtkZGULIgf9s1n5ylspe2FFRenKMMhWrj_bg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oFXsCeGesV6S-lgdbm2ozpylspe2FFRenKMMhWrj_bg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/m09VOv5mgXVVQiTvTwxM-Jylspe2FFRenKMMhWrj_bg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2VsXZ4eORBMEjURCcf73JJylspe2FFRenKMMhWrj_bg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tRyIvF97UWpYaGEBRyLPLJylspe2FFRenKMMhWrj_bg|8;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Jang81?authkey=Gv1sRgCPm8_4DO_O2XNA#5873163970328295970;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Jang82?authkey=Gv1sRgCNTjm5jgu5HaGA#5873166715367408722;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Jang83?authkey=Gv1sRgCMaiheqxt4Ob9gE#5873176174409519122;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Jang84?authkey=Gv1sRgCPadlpma9MG2DQ#5873189235968585842;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Jang85?authkey=Gv1sRgCJCLgZrh1eb4aQ#5873161313659446866|9-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152845;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152846;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152847;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152848|10-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152947;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152948;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152949;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152950|9;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang91f?authkey=Gv1sRgCKbA0eq8pMmm0gE#5875376032402229586;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/JOJ92?authkey=Gv1sRgCJPlgby77M2MJA#5875333018260983042;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/JOJ93?authkey=Gv1sRgCIyLmozTgOmvUA#5875333088900814594;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/JOJ94?authkey=Gv1sRgCLHtlqK_57aOyQE#5875333152952650642;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/JOJ95?authkey=Gv1sRgCPGyq7ni66GKYQ#5875333224475826658|8;http://www.dailymotion.com/swf/xzoalt_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e08-sd-kites-vn-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzoam5_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e08-sd-kites-vn-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzoamd_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e08-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|9;http://www.dailymotion.com/swf/xzoag5_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e09-sd-kites-vn-2-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzoagd_k-zone-jang-ok-jung-live-in-love-e09-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang101?authkey=Gv1sRgCKa_46LniqeMfg#5875714860882039970;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang102?authkey=Gv1sRgCLiAzsbU_eq07AE#5875714921555052466;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang103?authkey=Gv1sRgCNvJkd6EopDIEg#5875714936185324402;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang104?authkey=Gv1sRgCIHQyNXG5Pyl1gE#5875716159910481682;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang105?authkey=Gv1sRgCOu19ZjmkcPORw#5875716198875743394|10;http://www.dailymotion.com/swf/xzp9go;http://www.dailymotion.com/swf/xzp9hl;http://www.dailymotion.com/swf/xzp9hp|11-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153730;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153731;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153732;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153733|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kALrJbQ2bB_jlv_URnvSg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aK5jGOSNm1PE9Ttq0BXMPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kVc6jn5ZPXweT5WcyxxGktMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F1BPLTaNb0nYcbRGOJLiftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11;http://www.dailymotion.com/swf/xzvn55;http://www.dailymotion.com/swf/xzvn5c;http://www.dailymotion.com/swf/xzvn5i;http://www.dailymotion.com/swf/xzvn5o|12-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153875;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153877;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153876;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153879|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q6YlunWxCVmXdJuFemrucdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PsU7QI_q084aPgGuz9btHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RC_PqepRj_tUKaOdL9R4ftMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qjxNlwRpQ6Yg9z22-gbbuNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12;http://www.dailymotion.com/swf/xzwrgv;http://www.dailymotion.com/swf/xzwrh5;http://www.dailymotion.com/swf/xzwrhh;http://www.dailymotion.com/swf/xzwrhp|9;http://www.telly.com/L50ETD?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/L50IL1?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/L50M5U?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/L50PB4?fromtwitvid=2|10;http://www.telly.com/LEKQ6L?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/LEKZW6?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/LEMIBJ?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/LEN859?fromtwitvid=2|11;http://www.telly.com/MS6D05?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/MS6E8C?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/MS6WJV?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/MS7C1C?fromtwitvid=2|12;http://www.telly.com/MXDUF1?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/MXEM4V?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/MXFQDX?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/MXGHIY?fromtwitvid=2|5;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-5/IWZ9C6BI.html|6;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-6/IWZ9C70W.html|7;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-7/IWZ9C8B0.html|8;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-8/IWZ9C9A8.html|9;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-9/IWZ9CBA0.html|10;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-10/IWZ9CCEW.html|11;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-11/IWZ9CFF6.html|12;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-12/IWZ9D0A7.html|13-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154492;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154493;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154494;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154495|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nclX1Wsg4v4JocHXxABShtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EXaODhXYyCfcndhKHEFGHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nv9Geb6xS6IxPtgNPBxmONMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5J1rL5YGCAI6H0X5gDrYYtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13;http://www.telly.com/OF7E5Y?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OGHSQ3?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OGI207?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OGI7ST?fromtwitvid=2|13;http://www.dailymotion.com/swf/x103ijk;http://www.dailymotion.com/swf/x103ijr;http://www.dailymotion.com/swf/x103iju;http://www.dailymotion.com/swf/x103ik0|14-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154576;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154577;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154578;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154579|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4niPI9BW4cS73PcxvHWwmtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aE3aboFZ8zRcXQgWtAu3NNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yH3X3m9A_LwNjIa73yNajdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NjHeGNUX_nNe4Ro8td-EiNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;http://www.telly.com/OLB39K?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OLBHXZ?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OLBX7V?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OLCP2S?fromtwitvid=2|14;http://www.dailymotion.com/swf/x1047so;http://www.dailymotion.com/swf/x1047tj;http://www.dailymotion.com/swf/x1047us;http://www.dailymotion.com/swf/x1047vs|15-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155123;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155124;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155125;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155126|16-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155295;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155296;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155297|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LeZwy35wyAQ_YiuxBv8WlNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6xLxqZxmBWxOsCQm67R5BtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rZBlo03zBohpWbHBklx4gtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cs_Sc1wWsA5rWQxq_w4TudMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15;http://www.telly.com/Q7XPDF?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/Q7YSK5?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/Q7Z82O?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/Q80OZ6?fromtwitvid=2|15;http://www.dailymotion.com/swf/x10avmg;http://www.dailymotion.com/swf/x10avmk;http://www.dailymotion.com/swf/x10avmm;http://www.dailymotion.com/swf/x10avmp|13;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-13/IWZ9DO86.html|14;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-14/IWZ9DO8B.html|15;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-15/IWZ9DZB9.html|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dQCW7gcHslR6BXhuzozisdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jn45NQZRArK3bGAZqJAJNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vuAwLCgYGk9n3DaCG2VJJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q6t-Kb5jk8geHDdqGFdEoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16;http://www.telly.com/QE9UVL?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/QEACI9?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/QEASNX?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/QEB6A1?fromtwitvid=2|16;http://www.dailymotion.com/swf/x10bz4b;http://www.dailymotion.com/swf/x10bz4k;http://www.dailymotion.com/swf/x10bz51;http://www.dailymotion.com/swf/x10bz6l|17-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155837;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155838;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155839;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155840|16;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-16/IWZ9D6U6.html|18-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155924;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155925;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155926;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155927|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ura8Vx1eMbTdpopQsvi0SNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qhp-t8ikBvCqXra0euvwmdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EDk0PoHpYBRQHNLYiXsROtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ijHrkPH_SfhNj0YGS_HkU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|17;http://www.dailymotion.com/swf/x10kttn;http://www.dailymotion.com/swf/x10kttz;http://www.dailymotion.com/swf/x10ktud;http://www.dailymotion.com/swf/x10ktut|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ag9sdl7zdWDknaXgHN1IutMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dER6MfGeBB5nz1kdNcQAn9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qqNVsxQTFedIw6Vf6J0U5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wRCA7Ib9jp6AbLmphscjH9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;http://www.telly.com/RTQ43S?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/RTQXQL?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/RTR0Y2?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/RTRKG0?fromtwitvid=2|18;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7ev;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7ez;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7g0;http://www.dailymotion.com/swf/x10m7g6|19-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156513;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156514;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156515;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156516|17;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-17/IWZ9D8WO.html|18;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-18/IWZ9D8UA.html|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LNHvqAxh3R12xUaLhfh8bJ1VjUPhmwUaTNjwjm2yAWE;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rjJA5Rgrcd9TWtQ8jI8My51VjUPhmwUaTNjwjm2yAWE;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jbjqJQkkB018xFjxt5SsL51VjUPhmwUaTNjwjm2yAWE;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q1MiuO04_8yy0pJs9K4ssp1VjUPhmwUaTNjwjm2yAWE|19;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3ty;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3u6;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3uc;http://www.dailymotion.com/swf/x10t3uk|20-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156700;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156701;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156702;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156703|19;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-19/IWZ9DCOA.html|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oQQupjUI3oNAST2at8wiLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8DbzAtmyLVeyldc8d5OB6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/O3baMPts3s0Tw3mCHgOaGtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ds4rMKjSiy8V_N5zWSUxPNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20;http://www.dailymotion.com/swf/x10u6q0;http://www.dailymotion.com/swf/x10u6qh;http://www.dailymotion.com/swf/x10u6qv;http://www.dailymotion.com/swf/x10u6sc|20;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-20/IWZ9DCD0.html|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GGCqRFrWoaKynNBrrn8_FNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Inv5mNXqFkcmcEoJXm1nXNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2SZHVET4uel0YFqEwK8PqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V2PZITovXiV0A5RwFTWrLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;http://www.telly.com/TDIPPT?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDITCM?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDJ4CS?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDJ6IS?fromtwitvid=2|20;http://www.telly.com/TDJB6F?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDJGYT?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDJKMV?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/TDJRPV?fromtwitvid=2|21;http://www.dailymotion.com/swf/x111c3l;http://www.dailymotion.com/swf/x111c46;http://www.dailymotion.com/swf/x111c4n;http://www.dailymotion.com/swf/x111c59;http://www.dailymotion.com/swf/x111c5s|21;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-21/IWZ9DFDB.html|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jDBY9Q3hPCaCJHrYwVX-r9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EpmS30ToPV3mYkbf_eUaPNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wSx9QIB7dtZ4IRI5v6RNctMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zC20wURm8s2m7GqkPzRrLdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21;http://www.telly.com/UM4554?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/UMAO45?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/UMCGXM?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/UMDOQQ?fromtwitvid=2|22;http://www.telly.com/URQMTI?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/URRI0R?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/URRNGY?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/URS8BX?fromtwitvid=2|22;http://www.dailymotion.com/swf/x112f93;http://www.dailymotion.com/swf/x112f99;http://www.dailymotion.com/swf/x112f9k;http://www.dailymotion.com/swf/x112f9t|21-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157294;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157295;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157296;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157297|22-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157347;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157348;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157349;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157350|23-Raw;phimsoc.d/swf/x117pwk;phimsoc.d/swf/x117q14|23-Raw;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157833;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157834;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157835;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157836|24-Raw;phimsoc.d/swf/x11929w;phimsoc.d/swf/x1192hl|23 full;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang23f?authkey=Gv1sRgCPyHkuydrfnBcQ#5893535306364218818|23;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang231?authkey=Gv1sRgCPXoqKrrwLL0jAE#5893534704394186434;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang232?authkey=Gv1sRgCKOm25qomqyDmAE#5893534726842643922;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang233?authkey=Gv1sRgCJH9j4eX5cyKCQ#5893534752465529810;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang234?authkey=Gv1sRgCJOL4aTMm7a8gAE#5893534771007061154;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang235?authkey=Gv1sRgCMb0ivnm3JWYeA#5893534800138886978|23;https://docs.google.com/file/d/0B0S6Pyuqrt8wMlpQYVpHQWhBWGc/preview;https://docs.google.com/file/d/0B0S6Pyuqrt8wbjVhRUkwcUF5bkE/preview;https://docs.google.com/file/d/0B0S6Pyuqrt8wNUtYN3FmekplLUk/preview;https://docs.google.com/file/d/0B0S6Pyuqrt8wR2pGYm1BSEtVSlU/preview;https://docs.google.com/file/d/0B0S6Pyuqrt8wdDNxcG93aXlwTDA/preview|23;http://www.dailymotion.com/swf/x119hbz;http://www.dailymotion.com/swf/x119h7p;http://www.dailymotion.com/swf/x119h75|22;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-22/IWZ9EIBC.html|23;http://tv.zing.vn/video/Jang-Ok-Jung-Tap-23/IWZ9EUZO.html|24-End;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang241?authkey=Gv1sRgCOWk2fLMpYn72gE#5893895451267884626;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang242?authkey=Gv1sRgCMCftpXe5vKWdw#5893895469586209746;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Jang243?authkey=Gv1sRgCMmFm_DR2-Cr9gE#5893895487363506562|24-End;http://www.dailymotion.com/swf/x11ap3o;http://www.dailymotion.com/swf/x11ap3t;http://www.dailymotion.com/swf/x11ap41|[/id]Chúc các bạn xem phim Tình Sử Jang Ok Jung vui vẻ.