PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn
Xem Phim Lời Hứa Từ Trái Tim
Phim Lời Hứa Từ Trái Tim
Bạn đang xem phim Lời Hứa Từ Trái Tim- Dil Se Diya Vachan [Tập 45/45] , chúc bạn xem phim vui vẻ ! 
Lời hứa từ trái tim kể về xưa nau mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề nóng hỏi ở hầu hết các quốc gia, nhưng trong phim Lời Hứa Từ Trái Tim sẽ cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của đời sống mẹ chồng và nàng dâu khi mẹ chồng Kalyani luôn tìm cách bảo vệ nàng dâu Nandini của mình. Bắt đầu khi Prem - con của bác sĩ - tiến sĩ Kalyani gặp và yêu Nandini mặt dù chuyện đó bị phản đối nhưng họ vẫn quyết tâm cưới nhau. Rồi một ngày một đứa bé xuất hiện cùng với lá thư nói rằng Nandini chính là mẹ ruột của cậu bé đó. Mọi chuyện bắt đầu rối bời nhưng bà Kalyani bắt đầu âm thầm điều tra và giấu mọi người chuyện đó kể cả con trai mình. Bà đưa đứa bé đó vào cô nhi viện và ra sức vung vén cho gia đình. Rồi Prasad - cha ruột của đứa bé xuất hiện.. 


[id]Lời Hứa Từ Trái Tim;http://www.youtube.com/watch?v=Tasey3mmQEY|2;http://www.youtube.com/watch?v=33FlMLwe-bY|3;http://www.youtube.com/watch?v=utMddVwL7W0|4;http://www.youtube.com/watch?v=Pvk8XSa07j0|5;http://www.youtube.com/watch?v=UI7_XECtUQw|6;http://www.youtube.com/watch?v=FGmsNzLgGkM|7;http://www.youtube.com/watch?v=80MoCs_6FSg|8;http://www.youtube.com/watch?v=lkdSrMxxKkA|9;http://www.youtube.com/watch?v=qdLV_bvy9aw|10;http://www.youtube.com/watch?v=dVbOygUVMpk|11;http://www.youtube.com/watch?v=oP4Te0-6frI|12;http://www.youtube.com/watch?v=QxPkXD9tic0|13;http://www.youtube.com/watch?v=GdS7AVUTaQc|14;http://www.youtube.com/watch?v=IA6BWjRYlfg|15;http://www.youtube.com/watch?v=Lwnj9JQ3WME|16;http://www.youtube.com/watch?v=aKYXi-DacYw|17;http://www.youtube.com/watch?v=eo2r_Eiv9sw|18;http://www.youtube.com/watch?v=y9ymSgfUF3c|19;http://www.youtube.com/watch?v=bqKl8DlSY2g|20;http://www.youtube.com/watch?v=1j1EmLXlkJE|21;http://www.youtube.com/watch?v=sAhKB6ZhAAA|22;http://www.youtube.com/watch?v=QRRSjZlclDM|23;http://www.youtube.com/watch?v=RBnu5q-_s7g|24;http://www.youtube.com/watch?v=RBnu5q-_s7g|25;http://www.youtube.com/watch?v=d9QByBFwkNA|26;http://www.youtube.com/watch?v=QI86DYZ9_DA|27;http://www.youtube.com/watch?v=rhsr_EGSLdM|28;http://www.youtube.com/watch?v=KYqdpzIiDUU|29;http://www.youtube.com/watch?v=KYqdpzIiDUU|30;http://www.youtube.com/watch?v=7G2VL8pX77o|31;http://www.youtube.com/watch?v=ikkjTkJMHGo|32;http://www.youtube.com/watch?v=kyVNF1Ipfbw|33;http://www.youtube.com/watch?v=qEod693M3sA|34;http://www.youtube.com/watch?v=B2zBGm2k9YE|35;http://www.youtube.com/watch?v=MglHsUtjo4g|36;http://www.youtube.com/watch?v=F2Qtwq_H74g|37;http://www.youtube.com/watch?v=74Vh5aOIovs|38;http://www.youtube.com/watch?v=uP_4UG71w3Q|39;http://www.youtube.com/watch?v=A5-DpApif5U|40;http://www.youtube.com/watch?v=PXnLOviyjos|41;http://www.youtube.com/watch?v=PXnLOviyjos|42;http://www.youtube.com/watch?v=VCRoXFFcwCw|43;http://www.youtube.com/watch?v=Gpo6Vg00WcI|44;http://www.youtube.com/watch?v=vu6qil5Qf4Y|45;http://www.youtube.com/watch?v=OhzX8ifVfa4|46;http://www.youtube.com/watch?v=DDyqrwxJ2f8|47;http://www.youtube.com/watch?v=zAG7pH6TwPE|48;http://www.youtube.com/watch?v=O16HdieuHl8|49;http://www.youtube.com/watch?v=kzzr_QGCuDo|50;http://www.youtube.com/watch?v=qat7YyTuyqg|51;http://www.youtube.com/watch?v=2jV0PSrLLNA|52;http://www.youtube.com/watch?v=Ah_kFoLP8wM|53;http://www.youtube.com/watch?v=lBIDaOq7djY|54;http://www.youtube.com/watch?v=TdemPA1JEP8|55;http://www.youtube.com/watch?v=cTlgox1AgOo|56;http://www.youtube.com/watch?v=3fx5OJ5OtlU|57;http://www.youtube.com/watch?v=vsHXlorFO0I|58;http://www.youtube.com/watch?v=4XP3zvlfzsk|59;http://www.youtube.com/watch?v=nvf6OEZA3kU|60;http://www.youtube.com/watch?v=HureUTSu4eY|61;http://www.youtube.com/watch?v=QLch7M-gOG0|62;http://www.youtube.com/watch?v=iO5Oi02_qck|63;http://www.youtube.com/watch?v=anL6AcGbtiQ|64;http://www.youtube.com/watch?v=anL6AcGbtiQ|65;http://www.youtube.com/watch?v=MyhqFl49Rng|66;http://www.youtube.com/watch?v=NsRQ7H_wKLA|67;http://www.youtube.com/watch?v=th_ZR3k0YBA|68;http://www.youtube.com/watch?v=BU-y896JYQA|69;http://www.youtube.com/watch?v=tdKLZZuvtA4|70;http://www.youtube.com/watch?v=fIq-_dDbVyw|71;http://www.youtube.com/watch?v=Y4nNFUsmEas|72;http://www.youtube.com/watch?v=mHdJAIStev8|73;http://www.youtube.com/watch?v=kBA8KCpySTk|74;http://www.youtube.com/watch?v=o25fk0mCh2I|75;http://www.youtube.com/watch?v=ki0feRhMfpU|76;http://www.youtube.com/watch?v=9jxswhkq6Ek|77;http://www.youtube.com/watch?v=DvqPwj_N_Nc|78;http://www.youtube.com/watch?v=pITC5aVOcVE|79;http://www.youtube.com/watch?v=_ZkLit3k6TQ|80;http://www.youtube.com/watch?v=pGfJu835smk|81;http://www.youtube.com/watch?v=oUJqUUOZd28|82;http://www.youtube.com/watch?v=4TCVUjLoO6k|83;http://www.youtube.com/watch?v=tgk3tsPFnPQ|84;http://www.youtube.com/watch?v=J0MNoQBHJt0|85;http://www.youtube.com/watch?v=Rq1rBvEOmgs|86;http://www.youtube.com/watch?v=RcKfcikf7fo|87;http://www.youtube.com/watch?v=p3vLHcsZOfU|88;http://www.youtube.com/watch?v=yXiXJzA0ov8|89;http://www.youtube.com/watch?v=WoN65HvXgcY|90;http://www.youtube.com/watch?v=LPw9XmHGJcs|91;http://www.youtube.com/watch?v=2qhfkLpXTpg|92;http://www.youtube.com/watch?v=Y0umXFuNo60|93;http://www.youtube.com/watch?v=FiYN5f0gIxU|94;http://www.youtube.com/watch?v=w5XPKHEW5ZI|95;http://www.youtube.com/watch?v=PZ1oXKPd_FQ|96;http://www.youtube.com/watch?v=qa6n30mjlSg|97;http://www.youtube.com/watch?v=CNpVYz3IEqs|98;http://www.youtube.com/watch?v=wBwduQ_CUkM|99;http://www.youtube.com/watch?v=j1HOX7k7ncw|100;http://www.youtube.com/watch?v=7Y12-LlQjL8|101;http://www.youtube.com/watch?v=-ozynGYwm4s|102;http://www.youtube.com/watch?v=JJuMuCMzdms|103;http://www.youtube.com/watch?v=XFLOuI_psws|104;http://www.youtube.com/watch?v=PCF4IIZKtjY|105;http://www.youtube.com/watch?v=O728bGkEusw|106;http://www.youtube.com/watch?v=eQIlWY07K-U|107;http://www.youtube.com/watch?v=d2o_9_eKEas|108;http://www.youtube.com/watch?v=ZCcGsACVf38|109;http://www.youtube.com/watch?v=OFpYF6CBwD4|110;http://www.youtube.com/watch?v=onnzKUjkMys|111;http://www.youtube.com/watch?v=2s6Yfo194O4|112;http://www.youtube.com/watch?v=UGkRaQ5HmWU|113;http://www.youtube.com/watch?v=QLpSmLYw_GQ|114;http://www.youtube.com/watch?v=9DVRUj47D8o|115;http://www.youtube.com/watch?v=Z-MA0Qrs9Cw|116;http://www.youtube.com/watch?v=DAN8c1sJ_dQ|Link Khác Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=-kXobTUHXXA|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=c7olelQYG0Y|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=0_NDRzRqSyM|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=cpNKB4f6iwg|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=YPBzjbKsZEA|6;http://www.youtube.com/watch?v=mbaraImfXyA|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=Dg-kdEUafHs|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=QqhXJ5gQ08U|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=FnqXdkw2a-A|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=DXehZKxay2s|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=GXueStHe050|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=OMyF1EQ-dr0|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=ahNwbPeX10o|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=BhnNxiAvs7M|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=b5WMh7px1Eg|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=pmQ4fIMROFI;http://www.youtube.com/watch?v=hUGkNfEJtkY;http://www.youtube.com/watch?v=KoAhU0nFsd8|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=vO9zPJtOpu8|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=NQJHJgQ5ucQ|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=hDJIRoMaKmA|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=l5YwmgHBVNg|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=Yw_u9lxhSPk|22;http://www.youtube.com/watch?v=FHci2e_-Ke8|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=PpUHitmXghI|Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=OBHBSbPX2LI|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=2gaRRDlGRwk|26;http://www.youtube.com/watch?v=cP2YG9UMLV4|27;http://www.youtube.com/watch?v=uYhX371TuNI|28;http://www.youtube.com/watch?v=wlVFgIqfUAo|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=0OxoV7gvRcA|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=Nmx-sY62n-0|31;http://www.youtube.com/watch?v=7sP87sDL2KM|32;http://www.youtube.com/watch?v=0mTm3AmlIcY|Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=0mTm3AmlIcY|Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=w4h7WTsZbIw|35;http://www.youtube.com/watch?v=axFVFYWcnz8|36;http://www.youtube.com/watch?v=loV86eyHZO4|Tập 39;http://www.youtube.com/watch?v=F6sbOWJshWE|40;http://www.youtube.com/watch?v=dpm7zFbTozA|Tập 41;http://www.youtube.com/watch?v=RJk1VDQR4MY|Tập 43;http://www.youtube.com/watch?v=NLKHATJZ8n0|Tập 45;http://www.youtube.com/watch?v=iBn1fVrFKAs|[/id]Chúc các bạn xem phim Lời Hứa Từ Trái Tim- Dil Se Diya Vachan vui vẻ.