Nụ Hôn Định Mệnh - Itazura na Kiss-Love in Tokyo

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn
Nụ Hôn Định Mệnh - Itazura na Kiss-Love in Tokyo
Sản xuất:
Thể loại:
Năm sản xuất: 2013
Tựa:イタズラなKiss ~ Love in TOKYO
Tên phim: Itazura na Kiss ~ Love in Tokyo
Thể loại: lãng mạn, hài hước
Số tập: 16
Kênh: Fuji TV TWOTiếng sét ái tình đã đánh trúng Aihara Kotoko vào đúng ngày lễ khai giảng trung học khi vừa trông thấy Naoki Irie, học sinh thủ khoa đầu vào tại trường của cô. 3 năm yêu đơn phương, đến khi quyết định viết thư tỏ tình và đưa tận tay cho Irie-kun thì bị anh từ chối thẳng thừng và buông lời "tôi không thích những cô gái ngốc nghếch", biến cô thành trò cười của cả trường Trung học.

[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=iZo9aDq3TUc|Tập special;http://www.dailymotion.com/swf/xzh2d2|1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/05/nu-hon-inh-menh-tap-1.html?m=1|1;http://www.dailymotion.com/swf/xzhjcp|1;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK11?authkey=Gv1sRgCI2ng7HYnvSe4wE#5873019769633783010;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK12?authkey=Gv1sRgCLmx9Z_j9s_TWQ#5873019848467928242;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK13?authkey=Gv1sRgCJLg5c-S3fv1Pw#5873019909838942322;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK14?authkey=Gv1sRgCN2U05uZwIaV0AE#5873019967468827826|2;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK21?authkey=Gv1sRgCO-x-Pyfsvv80AE#5874212608690181138;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK22?authkey=Gv1sRgCPC36L6V7rGzgAE#5874212667721480018;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK23?authkey=Gv1sRgCJKqk5bj5K-vnQE#5874212738102734322;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK24?authkey=Gv1sRgCMTYsOTu65r5qgE#5874212804239275714|2;http://www.dailymotion.com/swf/xzufxt|3;http://www.dailymotion.com/swf/xz39rn|4;http://www.dailymotion.com/swf/xzh2cm|5;http://www.dailymotion.com/swf/xzh2cu|3;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK31?authkey=Gv1sRgCPbKt_HFrsj6LA#5874838976462311746;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK32?authkey=Gv1sRgCOzz482QoZSrYw#5874839046809758706;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK33?authkey=Gv1sRgCLHukJCsno3w8wE#5874839153348112690;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK34?authkey=Gv1sRgCP-t1oLjirjEEw#5874839207779064210|4;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK41?authkey=Gv1sRgCLfBj8nh1KODNg#5874925929144373730;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK42?authkey=Gv1sRgCNmOyaPass2Z6gE#5874926086540984338;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK43?authkey=Gv1sRgCPy66Ijis9LSIw#5874926120105701186;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK44?authkey=Gv1sRgCKCI1v_XicjFRQ#5874926485802049922|5;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK51?authkey=Gv1sRgCPDLya-fzfL94wE#5874933022671824978;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK52?authkey=Gv1sRgCLyvyf-_4trgag#5874933085948749234;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK53?authkey=Gv1sRgCM2ooZainq-mBA#5874933117794895602;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK54?authkey=Gv1sRgCNi1wP7gg7epgwE#5874933152698458898|6;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK61?authkey=Gv1sRgCKXrxtCvoYCAMw#5876724705993356626;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK62?authkey=Gv1sRgCNDK56-Rhu2EsQE#5876724984300653122;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK63?authkey=Gv1sRgCNDxvrnfoZecvwE#5876725043085523410;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK64?authkey=Gv1sRgCLvSrZn016GZWQ#5876727241648884642|7;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK71?authkey=Gv1sRgCL3F8svYxvuvpAE#5879721868254425186;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK72?authkey=Gv1sRgCObng_KkiJfVIg#5879722012165459922;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK73?authkey=Gv1sRgCJ_4zdKYrv7hvwE#5879722118468339442;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK74?authkey=Gv1sRgCISU0qjAge74Vw#5879722191134723618|6;http://www.dailymotion.com/swf/xzudy6|7;http://www.dailymotion.com/swf/x100agy|7;https://docs.google.com/file/d/0B5hi-SpMhCUoUjdnT2JOeWx2MTA/preivew|8;https://docs.google.com/file/d/0B5hi-SpMhCUoTmRaU0pqOG1GaHM/preview|8;http://www.dailymotion.com/swf/x107mvo|9;http://www.dailymotion.com/swf/x10gaxa|8;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK81?authkey=Gv1sRgCIqL8veL4MisCA#5882731183946383570;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK82?authkey=Gv1sRgCMXpqLO9ubOnnwE#5882731235290113954;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK83?authkey=Gv1sRgCI3UxYO26vze1gE#5882731285864839874;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK74?authkey=Gv1sRgCISU0qjAge74Vw#5879722191134723618|9;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/Kiss91?authkey=Gv1sRgCP3CmPKzy5OpEA#5884867927246097762;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/Kiss92?authkey=Gv1sRgCK-gkoL3_5WFSw#5884867953118536658;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/Kiss93?authkey=Gv1sRgCNTEh9rk1Y3d_gE#5884867986000602002;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/Kiss94?authkey=Gv1sRgCKSU4Y_vktDFugE#5884868009172750354|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Kiss101?authkey=Gv1sRgCLqW3s-Tzbjz_gE#5887278178968679410;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Kiss102?authkey=Gv1sRgCM_YwMT64urXaQ#5887278204630127426;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Kiss103?authkey=Gv1sRgCN-ut8aq6ZL9nQE#5887278241491075810;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Kiss104?authkey=Gv1sRgCMeMsP6kibC6mwE#5887278267092075202|10;http://www.dailymotion.com/swf/x10pno6|11;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK111?authkey=Gv1sRgCOri8-Pw1vCOGg#5889786276008312738;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK112?authkey=Gv1sRgCMOR4cPbmqKPEQ#5889788011552034370;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK113?authkey=Gv1sRgCPapk7zgvfu4mAE#5889788057580601330;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/INK114?authkey=Gv1sRgCK2F2ru22dTvgAE#5889788107503315074|11;http://www.dailymotion.com/swf/x10xhkr|12;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/Ngay24Thang6Nam2013?authkey=Gv1sRgCNvo6Le0tJyZBg#5893112675227922642;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/INK122?authkey=Gv1sRgCKmi2ISavJDVjwE#5893112736553384706;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/INK123?authkey=Gv1sRgCJqK6_C6hqitNQ#5893112797973856034;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/Ngay25Thang6Nam2013?authkey=Gv1sRgCLCiifnXx_K8RA#5893112894587262418|12;https://docs.google.com/file/d/0B5VAgozV8gM5MThGOVpfMkNRNUE/preview|12;http://www.dailymotion.com/swf/x1180p7|13;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Kiss13?authkey=Gv1sRgCIPtz-nL2f77JA#5895286290041028642|13;https://docs.google.com/file/d/0B5VAgozV8gM5elY2aTk3N0Etems/preview|13;http://www.dailymotion.com/swf/x11ebjw|14-Eng;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/07/nhdm13e.html?m=1|14;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK141?authkey=Gv1sRgCJCM3uaj_rCLKg#5897846574153051634;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK142?authkey=Gv1sRgCNWTu9KSqYuOzQE#5897846620182054386;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK143?authkey=Gv1sRgCP3Qto_twoCuCA#5897846651701174914;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK144?authkey=Gv1sRgCOrW5MmU56ihYA#5897846685749993010|14;https://docs.google.com/file/d/0B5VAgozV8gM5b0E1NkZWejJzenc/preview|15-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/abA3KR?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/krp51y?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/38J75t?client_file_id=379958|15;https://docs.google.com/file/d/0B5VAgozV8gM5ejhldGNQc0dYNUU/preview|14;http://www.dailymotion.com/swf/x11m4yp|15;http://www.dailymotion.com/swf/x11vlzq|16-End-;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK161?authkey=Gv1sRgCPvDgPHe4dfoNw#5903335746398701282;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK162?authkey=Gv1sRgCMOsscuS0I-7iwE#5903335811795332834;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK163?authkey=Gv1sRgCMj68rTBvo6jmwE#5903335880509381922;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/INK164?authkey=Gv1sRgCJqJkYLbk_i24wE#5903335981153356178|[/id]Chúc các bạn xem phim Nụ Hôn Định Mệnh - Itazura na Kiss-Love in Tokyo vui vẻ.