PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Các Vị Thánh Của Đấu Trườngcac vi thanh cua dau truong

 Bạn đang xem phim Các Vị Thánh Của Đấu Trường chúc bạn xem phim vui vẻ ! 
Trước khi Spartacus hạ gục kẻ thù đầu tiên trong đấu trường, đã có rất nhiều đấu sĩ lừng danh đã trải qua con đường vinh quang trong đấu trường này. 'Spartacus: Gods of the Arena' - ''Spartacus: Các vị thánh của đấu trường' kể về câu truyện về nhà vô địch đầu tiền từ lò luyện đấu sĩ danh tiếng Batiatus: Gannicus (Dustin Clare) đấu sĩ nổi danh trước thời Spartacus. Phim 'Spartacus: Gods of the Arena' có nhiều cảnh bạo lực và cảnh nóng.

Quá khứ tội lỗi - Past Transgressions Spartacus
Quá khứ tội lỗi - Past Transgressions Spartacus
 Tập 1: Quá khứ tội lỗi - Past Transgressions Spartacus: Gods of the Arena.
Nhiệm vụ - Missio Spartacus
Nhiệm vụ - Missio Spartacus
 Tập 2: Nhiệm vụ - Missio Spartacus: Gods of the Arena.
 Thống lĩnh - Paterfamilias Spartacus
 Thống lĩnh - Paterfamilias Spartacus
 Tập 3: Thống lĩnh - Paterfamilias Spartacus: Gods of the Arena.
Bên dưới mặt nạ - Beneath The Mask Spartacus
Bên dưới mặt nạ - Beneath The Mask Spartacus
  Tập 4: Bên dưới mặt nạ - Beneath The Mask Spartacus: Gods of the Arena.
Toanh tính - Reckoning Spartacus
Toanh tính - Reckoning Spartacus
  Tập 5: Toanh tính - Reckoning Spartacus: Gods of the Arena.

[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0M0Pb4_2CnJbkm6PV6Hxh_A3dJ0alB9PLInWeV7pfpo?feat=directlink|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TWuuvOMa2veyi7Cm8r3LXPA3dJ0alB9PLInWeV7pfpo?feat=directlink|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2kXlDz6oi7tkK1vX7aEGz_A3dJ0alB9PLInWeV7pfpo?feat=directlink|1D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dFQS33k1mrhxI-EEO9yn6_A3dJ0alB9PLInWeV7pfpo?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yZnH4ORhlWOwJHsXUrNPKAgOthuJKQg3BJTrkCkfkIw?feat=directlink|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M02vkBR3P1Z03zf4EjqmIggOthuJKQg3BJTrkCkfkIw?feat=directlink|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rz-MGKos9i1-VGm4J1n8gAgOthuJKQg3BJTrkCkfkIw?feat=directlink|2D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BfaJfNt4s3zcYK71mnOHZAgOthuJKQg3BJTrkCkfkIw?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fqz0fHa7Bh_PtehZ3S5_FDZ6VgXJb-MiiLr8F0okjvI?feat=directlink|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1T7NzDHT6FOsZZ_ngYcolDZ6VgXJb-MiiLr8F0okjvI?feat=directlink|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g4bD2vzzQcRT0lH3inRWxTZ6VgXJb-MiiLr8F0okjvI?feat=directlink|3D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7d-IzYfACk8RmfgVzrnOPTZ6VgXJb-MiiLr8F0okjvI?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7W-Sgsu22u7yVeC0sxmkmW6WZnHNOcxhCT0QXwlLPZg?feat=directlink|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZVZN-oRZGlnJuyMVLqw6qW6WZnHNOcxhCT0QXwlLPZg?feat=directlink|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kYjt5eyqYBjvpnZ0_MwGl26WZnHNOcxhCT0QXwlLPZg?feat=directlink|4D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BVlteyowOOCuHU_a9JeIlW6WZnHNOcxhCT0QXwlLPZg?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Uuut-K60GnjhYaEO-w4XV3eaA_tOOJJGBwWpzpnJkMM?feat=directlink|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TZZ6ySqAC8Q1ZE20nX--zXeaA_tOOJJGBwWpzpnJkMM?feat=directlink|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jjemQZaYBylqeYYfunB_PXeaA_tOOJJGBwWpzpnJkMM?feat=directlink|5D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tZyllDeLbfKM83-HXVdl_XeaA_tOOJJGBwWpzpnJkMM?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JWjHGmzV-lwuceznqqQp5FzSBigJOAlPUSjyE-pOj5g?feat=directlink|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zcJZnvOB58lHnsfsFnvHclzSBigJOAlPUSjyE-pOj5g?feat=directlink|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_wComfCEqsemR6LPG60nx1zSBigJOAlPUSjyE-pOj5g?feat=directlink|6D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0mK2b0TJcJD9u_IE81OxwVzSBigJOAlPUSjyE-pOj5g?feat=directlink|6E-end;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KN5SmFBiv9ERf0MwkUrHB1zSBigJOAlPUSjyE-pOj5g?feat=directlink|[/id]Chúc các bạn xem phim Các Vị Thánh Của Đấu Trường vui vẻ.