Nữ Hoàng Công Sở - The Queen of Office

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn
phim Nữ Hoàng Công Sở - The Queen of Office Vietsub
Nữ Hoàng Công Sở - The Queen of Office 
Nhân viên tạm thời cô Kim (Kim Hye-Soo) làm tất cả mọi thứ trong công việc. Cô cũng rất bí ẩn. Đồng nghiệp của cô không hề biết tên cô cũng như gia cảnh của cô. Cô là trung tâm của mọi sự chú ý và cô cũng rất quyến rũ và hài hước. Jang Kyu-Jik (Oh Ji-Ho) là nhân viên chính thức, anh đã lấy được bằng MBA tại Mỹ trước khi quay lại Hàn Quốc. Cô Kim và Jang Kyu-Jik luôn tranh cãi với nhau về mọi việc.

Bộ phim Nữ Hoàng Công Sở - The Queen of Office 
Đạo diễn:Jun Chang Geun
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước
Độ dài:16 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2013
Diễn viên:Kim Hye Soo, Oh Ji Ho, Jung Yoo Mi, Lee Hee Joon, Jun Hye Bin
Nguồn:Sưu tầm

[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=_jXLIMCuHGE|1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tZFxJM9N8kyfBxrVV9IlCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TkiMcBXUGtaOGE4B36cZMNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9AJcLl2QddV1lyxdmqn6sdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4K5cpUoPcxkLfkcMa5HzRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hl6eetkxs-CRqtcxPwnajNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l2NexJVPhpkX-3rDzXokstMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QadY6LFsqNae-NpOZOgPh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mwW4l8JC_JMPnntbhTFN7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jeVuoguqUr5Aty5aWp9autMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JKACPf8nckNCeXQia6PbK9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bi8x4XfTtlY8mH-S5dh6p9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VWIFz42Lr00Y6ju2G79XftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office41?authkey=Gv1sRgCJ6Ph53cr9TcAg#5885478974229336530;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office42?authkey=Gv1sRgCOqemaqbuvzAcw#5885480110230825218;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office43?authkey=Gv1sRgCI2A7rKxoLXCqwE#5885482025499602002;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office44?authkey=Gv1sRgCNmRruSTwN_L4AE#5885482099758723970;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office45?authkey=Gv1sRgCODi1dbgub3J8QE#5885484214172668450|1;http://www.dailymotion.com/swf/xzzcch;http://www.dailymotion.com/swf/xzzccq;http://www.dailymotion.com/swf/xzzccw|2;http://www.dailymotion.com/swf/x10ecmq;http://www.dailymotion.com/swf/x10ecoc;http://www.dailymotion.com/swf/x10ecow|3;http://www.dailymotion.com/swf/x10edho;http://www.dailymotion.com/swf/x10edi8;http://www.dailymotion.com/swf/x10edix|4;http://www.dailymotion.com/swf/x10jsww;http://www.dailymotion.com/swf/x10jsx6;http://www.dailymotion.com/swf/x10jsxv|5;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/NHCS51?authkey=Gv1sRgCPig3eTx_YOOxAE#5887158569181789362;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/NHCS52?authkey=Gv1sRgCP6wyYK0_vaeaw#5887158702712804290;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/NHCS53?authkey=Gv1sRgCJDXicr7xPabIg#5887158775316655106;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/NHCS54?authkey=Gv1sRgCKrg5aSLuryfQQ#5887158845870625298;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/NHCS55?authkey=Gv1sRgCPTFrpmdioT-zgE#5887158933527386066|6;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office61?authkey=Gv1sRgCLGE7M-rrZ28LA#5888461882220789458;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office62?authkey=Gv1sRgCMnn-q-_3MW22AE#5888461905077428706;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office63?authkey=Gv1sRgCM711d3fz8PVnAE#5888461926083111794;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office64?authkey=Gv1sRgCN_Y_eKu5ILl5wE#5888461942726229698;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office65?authkey=Gv1sRgCMy6-MPDrNz1jgE#5888461975658859426|5;http://www.dailymotion.com/swf/x10pg65;http://www.dailymotion.com/swf/x10pg6j|6;http://www.dailymotion.com/swf/x10tbie;http://www.dailymotion.com/swf/x10tbih;http://www.dailymotion.com/swf/x10tbim|7;https://plus.google.com/photos/102144127872395798174/albums/5882257874444621121?authkey=CNCv4tb7_bT9rwE|7;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Office71?authkey=Gv1sRgCNCms_C24PSkDA#5903091485879358866;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Office72?authkey=Gv1sRgCMqB2Iicm8f6zwE#5903091511443692242;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Office73?authkey=Gv1sRgCLqs-PGi6duCLg#5903091552004943122;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Office74?authkey=Gv1sRgCLHV1-TdhKrpBw#5903091574446973634;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/Office75?authkey=Gv1sRgCNqNztnToJu-4gE#5903091599608997442|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office81?authkey=Gv1sRgCL-vrcuGyf_lWg#5903259427530042034;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office82?authkey=Gv1sRgCPfz_PS06tiJgQE#5903259441871626578;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office83?authkey=Gv1sRgCI7m9KvN25OFgQE#5903259461100356306;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office84?authkey=Gv1sRgCITapI3Bp5yiggE#5903259473490963746;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office85?authkey=Gv1sRgCJ_z0Y2b0smlFw#5903259495322497426|9;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office91?authkey=Gv1sRgCOPMm8rL1MSCRg#5904765337966083986;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office92?authkey=Gv1sRgCPO5tqyGxuaI0gE#5904765355846391554;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office93?authkey=Gv1sRgCMqhgLCSgoLj6gE#5904765375367418194;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office94?authkey=Gv1sRgCLHn9PmEwcvOwAE#5904765386109896258;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Office95?authkey=Gv1sRgCOWkt67n1uDlCQ#5904765403252700658|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mgWGYlHnN1dQ1N_DoRi3cdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11a;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iaIaMM-5xKfi5ukjciuvU_7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|11b;https://picasaweb.google.com/lh/photo/w-cK4SMV69TsqLtO_k9u-_7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|11c;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P7QB3WRBeNv-ETzD0z5k6v7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|11d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YxIxmVOW2Jl9QkWXswRUG_7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|11e;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZpQmC9BgKoCXuIm7bvN1vf7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|12a;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l-UHDosZ2TqX4MiWbMX1p_7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|12b;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V5fFc3L_nWzQcXE1A05sCv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|12c;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uT6mk8m7jYclObRdIC_S0_7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|12d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g4jtrVCfsayokrcQcMNVfP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|12e;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D2p7dVneoJb-imdXXGmLZv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|13a;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JjAKbRF173c2XZH__MdPdP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|13b;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bXOzNcOasHv2cdnsxCNQRv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|13c;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7vS4-6oWe1NhUVTSdEpVLv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|13d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5etJ4TmAaMEC1bVExly0Pv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|13e;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5ZTEa0Ckb7Rk-OJj-jFLxv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|14a;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IkyCevx_mawEmMbRHyHJNP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|14b;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NWorck1j1vMbw74JedHLK_7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|14c;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uL_xwtM-SZTRn_ZjSstpxP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|14d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZIugy6EBx4ra1hAqR3aJpP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|14e;https://picasaweb.google.com/lh/photo/67OSxy2oIDKl9fPjKif8mP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|15a;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DLcIMTXmq3lxWPxQ8tMMyP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|15b;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pKQiEEiV2D7J7ecOoAffav7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|15c;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aUZMtF0FEhC0w64jQBDXUv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|15d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/swUVYossg0NdCXS7q6dDbv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|15e;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FHImmcs0Sut4qNlifMpNfv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|16a;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qs1FvPHTk_fXzREGJ0gIRP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|16b;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MH7RLvzpROQTkoG2MBURqP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|16c;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lp_WJW9d10xsrTuMzEW3Dv7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|16d;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YsmCImKfIkJLMIZeWTjk1P7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|16e;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SY4FmdDQD2vcwzms-amteP7UvlnvWJgZYpyq4TNeXpI|[/id]Chúc các bạn xem phim Nữ Hoàng Công Sở - The Queen of Office vui vẻ.