PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Sự Thật Nghiệt Ngã [30/36]

phim Sự Thật Nghiệt Ngã - Scandal Full Vietsub
Phim Sự Thật Nghiệt Ngã - Scandal

Kể về câu chuyện của một cảnh sát hình sự (Kim Jae Won - Ha Eun Joong) tình cờ biết được sự thật, người cha của anh hiện tại thật ra là kẻ bắt cóc và chính ông đã bắt cóc anh lúc anh còn nhỏ. Cuộc sống của anh đã có nhiều thay đổi khi gặp gỡ người phụ nữ Woo Ah Mi (Jo Yoon Hee), một người mẹ đơn thân 26 tuổi. Kể từ giây phút ấy, anh bắt đầu hành trình hàn gắn nỗi đau trong trái tim mình cùng Woo Ah Mi.

Tên phim Sự Thật Nghiệt Ngã - Scandal

Thời Lượng: 36 Tập
Thể loại:Gia đình, Tâm lý, Tình cảm
Diễn viên:Kim Jae Won, Jo Yoon Hee, Jo Jae Hyun
Nguồn: Sưu Tầm

[id]Trailer;https://www.youtube.com/watch?v=kHJJsa3o6jE|1;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S11?authkey=Gv1sRgCOmO0an1zNXeygE#5897896843930774770;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S12?authkey=Gv1sRgCJrKhLLhtbDFzQE#5897897084613933042;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S13?authkey=Gv1sRgCMG87NS3l_yWYg#5897897605185628258;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S14?authkey=Gv1sRgCLup9N6j1rvfxgE#5897897797061481298;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S15?authkey=Gv1sRgCLPIyML29qWZQw#5897897930917421218|1;http://www.dailymotion.com/swf/x11lze9;http://www.dailymotion.com/swf/x11lzem|2;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S21?authkey=Gv1sRgCLndsa2uwp_PEw#5898381499975023538;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S22?authkey=Gv1sRgCJL1z4nNkvHZBQ#5898381896323072130;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S23?authkey=Gv1sRgCNXP6e74lbrrvQE#5898381964084326242;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S24?authkey=Gv1sRgCKX1u5m0yY_dhAE#5898382035631113522;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S25?authkey=Gv1sRgCJC_q5vF1bnQjwE#5898382106231370194|2;http://www.dailymotion.com/swf/x11o4fj;http://www.dailymotion.com/swf/x11o3ym;http://www.dailymotion.com/swf/x11o3yu|3;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S31?authkey=Gv1sRgCIrmr7Hai93j9AE#5899696981121753682;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S32?authkey=Gv1sRgCLaS1IiQ3Ka3oQE#5899697010948706754;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S33?authkey=Gv1sRgCOXCi5G1lJ3G9AE#5899697036631937826;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S34?authkey=Gv1sRgCPT6kJqzgPK0Fw#5899697064693736066;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S35?authkey=Gv1sRgCLKQr7Xu28bAsQE#5899697098684905138|3;http://www.dailymotion.com/swf/x11ttlj;http://www.dailymotion.com/swf/x11ttmg;http://www.dailymotion.com/swf/x11ttpo|4;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S41?authkey=Gv1sRgCKqYy-e6z8OX-AE#5900100923419691906;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S42?authkey=Gv1sRgCLKFxdCNi765Uw#5900105585725108082;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S43?authkey=Gv1sRgCNyK6Yn7-quVOQ#5900105647294138322;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S44?authkey=Gv1sRgCNDevfSp65zUHw#5900108098093855250;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S45?authkey=Gv1sRgCKPU0KLihZiqowE#5900112679801216706|4;http://www.dailymotion.com/swf/x11v31i;http://www.dailymotion.com/swf/x11v322;http://www.dailymotion.com/swf/x11v32h;http://www.dailymotion.com/swf/x11v37g;http://www.dailymotion.com/swf/x11v38u|5;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal51?authkey=Gv1sRgCNqV0fzGqbr5TQ#5901877469227807794;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal52?authkey=Gv1sRgCMibyarLyvyn1QE#5901877514560974226;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal53?authkey=Gv1sRgCMbR3-jV-OWUWw#5901877525098017810;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal54?authkey=Gv1sRgCKr_tryD07_FMg#5901877542179424738;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal5?authkey=Gv1sRgCIy7peex5JvgxgE#5901877578268747698|5;http://www.dailymotion.com/swf/x121aor;http://www.dailymotion.com/swf/x121ap0;http://www.dailymotion.com/swf/x121apb|6;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S61?authkey=Gv1sRgCLrdtOiUg7jF4AE#5902584858942310818;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S62?authkey=Gv1sRgCK6x4YTouYiIcA#5902584883426610002;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S63?authkey=Gv1sRgCJSyp57BsZnVGA#5902584910191351042;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S64?authkey=Gv1sRgCN-djdexos3kbQ#5902584930031838018;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/S65?authkey=Gv1sRgCLrct_Cf4ZvajAE#5902584951921701890|6;http://www.dailymotion.com/swf/x123m51;http://www.dailymotion.com/swf/x123m55;http://www.dailymotion.com/swf/x123m5a|7;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal71?authkey=Gv1sRgCO7P59WPtrXuIg#5904866507045936786;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal72?authkey=Gv1sRgCI_OtdKMqKrJDw#5904866522912754402;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal73?authkey=Gv1sRgCNy8rJPC7cXOeg#5904866549525650450;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal74?authkey=Gv1sRgCMuR1M2A9tb-Ew#5904866558484148962;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal75?authkey=Gv1sRgCNuZ4OvA0NGzswE#5904866582362989938|7;http://www.dailymotion.com/swf/x12b6i3;http://www.dailymotion.com/swf/x12b6id;http://www.dailymotion.com/swf/x12b6ij|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal81?authkey=Gv1sRgCOa1sontze7ntAE#5905137993314092210;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal82?authkey=Gv1sRgCOuY84bT4ony1QE#5905138000528473938;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal83?authkey=Gv1sRgCPrfz-izmP-PYw#5905138014755851778;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal84?authkey=Gv1sRgCKSP1Kr8sPLtkgE#5905138029033157218;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal85?authkey=Gv1sRgCI3V8NuR6pnSwQE#5905138048817974754|8;http://www.dailymotion.com/swf/x12cmei;http://www.dailymotion.com/swf/x12cmex;http://www.dailymotion.com/swf/x12cmf9|9;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal91?authkey=Gv1sRgCJrA2ojXnsXldg#5907281862439330402;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal92?authkey=Gv1sRgCKeU3bv6xL7CSQ#5907281881690489250;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal93?authkey=Gv1sRgCLmdwa6ehs-h5wE#5907281894197992018;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal94?authkey=Gv1sRgCPTis-Sg5IDygwE#5907281913299536130;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal95?authkey=Gv1sRgCNLz-IOEnPiu_QE#5907281935811601410|9;http://www.dailymotion.com/swf/x12kstd;http://www.dailymotion.com/swf/x12kstl;http://www.dailymotion.com/swf/x12ksts|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal101?authkey=Gv1sRgCJaBoPC3_7DzjAE#5907461810806064578;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal102?authkey=Gv1sRgCMbEsbTZpsza4AE#5907461832905138210;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal103?authkey=Gv1sRgCO38u6D16cW_Cg#5907461847557595058;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal104?authkey=Gv1sRgCNjJ3eCY-J2GaQ#5907461864776253122;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal105?authkey=Gv1sRgCKzW-d_9jdaPgAE#5907461881130500386|10;http://www.dailymotion.com/swf/x12lcf9;http://www.dailymotion.com/swf/x12lcfj;http://www.dailymotion.com/swf/x12lcfu|11;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/111?authkey=Gv1sRgCMDqrOHLgoTbjAE#5909767369717933314;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/S112?authkey=Gv1sRgCIrInb33spmOMA#5909769988102561266;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/S113?authkey=Gv1sRgCMGx77_F-YuREQ#5909770376872301490;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/S114?authkey=Gv1sRgCM7Frfm8namvJw#5909773187052712162;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/S115?authkey=Gv1sRgCLLUv4iznsC_QQ#5909773608752546338|12;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal121?authkey=Gv1sRgCL7V6f2Z1te_NQ#5909901109189195778;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal122?authkey=Gv1sRgCJDdxMSRmfit2QE#5909903413193953794;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal123?authkey=Gv1sRgCNu4-NDuv72p8wE#5909904774545625730;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal124?authkey=Gv1sRgCJCD0L_qisHzBQ#5909906927491688434;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal125?authkey=Gv1sRgCLCLyvaH8N3HNg#5909906954573798242|11;http://www.dailymotion.com/swf/x12ukbf;http://www.dailymotion.com/swf/x12ukbv;http://www.dailymotion.com/swf/x12ukc6|12;http://www.dailymotion.com/swf/x12v32b;http://www.dailymotion.com/swf/x12v32k;http://www.dailymotion.com/swf/x12v32z|13-Raw;phimsoc.d/swf/x12x7b8;phimsoc.d/swf/x12x7e9|14-Raw;phimsoc.d/swf/x12ygf5;phimsoc.d/swf/x12yggw|13;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal131?authkey=Gv1sRgCNebs_mGtrORjwE#5913132656914638962;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal132?authkey=Gv1sRgCImQ-4WX7MaitQE#5913133183535149570;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal133?authkey=Gv1sRgCKvN9dGjhZWmQA#5913136437491373394;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal134?authkey=Gv1sRgCJvZ8sTWk5L9vAE#5913133829667153234;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal135?authkey=Gv1sRgCMveo4vBp7i3qgE#5913134375650418562|13;http://www.dailymotion.com/swf/x139a9p;http://www.dailymotion.com/swf/x139aa3;http://www.dailymotion.com/swf/x139aam|14-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_14_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_14_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_14_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_14_clip4.mp4|15-Raw;phimsoc.d/swf/x1391ob;phimsoc.d/swf/x1391qg|16-Raw;phimsoc.d/swf/x13adgi;phimsoc.d/swf/x13adiz|15-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_15_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_15_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_15_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_15_clip4.mp4|16-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_16_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_16_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_16_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_16_clip4.mp4|14;https://picasaweb.google.com/103111543221192861079/Scandal141?authkey=Gv1sRgCKqr8e_ykM7sCw#5914141819428988146;https://picasaweb.google.com/103111543221192861079/Scandal142?authkey=Gv1sRgCN_57_3c6fGHSA#5914144293141335058;https://picasaweb.google.com/103111543221192861079/Scandal143?authkey=Gv1sRgCNuxx7fW-dSlkwE#5914147431904247698;https://picasaweb.google.com/103111543221192861079/Scandal144?authkey=Gv1sRgCPGV2OXKitHRnwE#5914151174440176306;https://picasaweb.google.com/103111543221192861079/Scandal145?authkey=Gv1sRgCPPkqrjG3sKpMg#5914151191166603378|14;http://www.dailymotion.com/swf/x13dkm2;http://www.dailymotion.com/swf/x13dkmh;http://www.dailymotion.com/swf/x13dkmq|15;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal151?authkey=Gv1sRgCKmDjs2zs-TAswE#5915269879051223874;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal152?authkey=Gv1sRgCOjFhKHc7O7F7QE#5915270521804680114;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal153?authkey=Gv1sRgCMT8wJLrvLWfMA#5915271229769385394;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal154?authkey=Gv1sRgCOjwgO2E8MrwZA#5915273977324925826;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal155?authkey=Gv1sRgCPbEqfL4wMGzrwE#5915271761779159922|15;http://www.dailymotion.com/swf/x13kivg;http://www.dailymotion.com/swf/x13kivz;http://www.dailymotion.com/swf/x13kiwl|17-Raw;phimsoc.d/swf/x13lseo;phimsoc.d/swf/x13lsj1|18-Raw;phimsoc.d/swf/k6mOw3XTpqmiyR4vpCg;phimsoc.d/swf/k4l5o1QYiuXO1s4vpCs|17-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_17_part_1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_17_part_2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_17_part_3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_17_part_4.mp4|18-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_18_part_1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_18_part_2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_18_part_3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_18_part_4.mp4|16;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal16102?authkey=Gv1sRgCKyZp4vigLToMg#5916083524154786098;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal16202?authkey=Gv1sRgCObLuarDlPCRVA#5916084408225136178;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal16302?authkey=Gv1sRgCPXN2eSAhIC40gE#5916085376315435042;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal16402?authkey=Gv1sRgCLyZxuKqyeLnOw#5916086408377155026;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal165?authkey=Gv1sRgCODtpbSFm6zDvgE#5916087226446238722|16;http://www.dailymotion.com/swf/x13ne7n;http://www.dailymotion.com/swf/x13ne81;http://www.dailymotion.com/swf/x13ne89|17;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal171?authkey=Gv1sRgCJqvrJK3pdy2dQ#5917926726604059234;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal172?authkey=Gv1sRgCP2QjeixiN-EBg#5917927404410898114;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal173?authkey=Gv1sRgCI_0gdGLytfhTg#5917928037963224274;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal174?authkey=Gv1sRgCIDSwaXnlLW-BA#5917928713724159138;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal175?authkey=Gv1sRgCO3SyJmMqa-o0wE#5917929379131486754|17;http://www.dailymotion.com/swf/x13z3fn;http://www.dailymotion.com/swf/x13z3fy;http://www.dailymotion.com/swf/x13z3gb|19-Raw;phimsoc.d/swf/x140ib2;phimsoc.d/swf/x140i75|19-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_19_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_19_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_19_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_19_clip4.mp4|20-Raw;phimsoc.d/swf/x141tlp;phimsoc.d/swf/x141uq2|20-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_20_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_20_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_20_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_20_clip4.mp4|18;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal181?authkey=Gv1sRgCOHN2urDjcSNKA#5919180959682315602;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal182?authkey=Gv1sRgCKvD4ZTCs7KW8wE#5919181530279120114;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal183?authkey=Gv1sRgCMj9l9HgqZCShQE#5919181918224601858;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal184?authkey=Gv1sRgCLL7v-WBxtvIDw#5919182259456641922;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal185?authkey=Gv1sRgCIeHu9Kpj8nNmQE#5919182602872646770|18;http://www.dailymotion.com/swf/x143xv5;http://www.dailymotion.com/swf/x143xvk;http://www.dailymotion.com/swf/x143xvs|21-Eng;phimsoc.d/swf/x14e7z4;phimsoc.d/swf/k6Fv0DXLOiswov4AGwV;phimsoc.d/swf/x14e8ng;phimsoc.d/swf/x14e96m|22-Raw;phimsoc.d/swf/x14ey0y;phimsoc.d/swf/x14eyia|22-Eng;phimsoc.d/swf/x14fqnv;phimsoc.d/swf/knhqPoATWZ2aXB4AZ8g;phimsoc.d/swf/x14fsuu;phimsoc.d/swf/x14fu5g|19;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/S191?authkey=Gv1sRgCNCd8vT_m4bmsgE#5922238884815115314;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/S192?authkey=Gv1sRgCITIg_-NruPyCw#5922241242002262018;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/S193?authkey=Gv1sRgCLOx0Ni64M-X8wE#5922241294659029714;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/S194?authkey=Gv1sRgCMr_-u_60Mj55AE#5922244410715438258;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/S195?authkey=Gv1sRgCJvX_ePlpeOSKg#5922244459486944546|20;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal201?authkey=Gv1sRgCMf0yIDbjqHc0wE#5922313948542880914;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal202?authkey=Gv1sRgCIz0zbKz1NCW8wE#5922314635689361234;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal203?authkey=Gv1sRgCI3WsLG53pWFswE#5922315307452456242;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal204?authkey=Gv1sRgCK_MhKri6fzy-wE#5922315959428875346;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal205?authkey=Gv1sRgCKu-ufHSjK-TYg#5922316519069665426|19;http://www.dailymotion.com/swf/x14jnzq;http://www.dailymotion.com/swf/x14jo0e;http://www.dailymotion.com/swf/x14jo0v|20;http://www.dailymotion.com/swf/x14k5gs;http://www.dailymotion.com/swf/x14k5h0;http://www.dailymotion.com/swf/x14k5ha|21;http://vivo.go.vn/episode/scandal--su-that-nghiet-nga/21434-tap-21-13.html;http://vivo.go.vn/episode/scandal--su-that-nghiet-nga/21435-tap-21-23.html;http://vivo.go.vn/episode/scandal--su-that-nghiet-nga/21436-tap-21-33.html|23-Raw;phimsoc.d/swf/x14pf73;phimsoc.d/swf/x14pfgf|23-Eng;phimsoc.d/swf/x14q495;phimsoc.d/swf/k4FOLdmdTBKHIP4D14j;phimsoc.d/swf/x14q5w8;phimsoc.d/swf/x14q7m6|23-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_23_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_23_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_23_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_23_clip4.mp4|24-Raw;phimsoc.d/swf/x14qjny;phimsoc.d/swf/x14qjjz|21;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Scandal211?authkey=Gv1sRgCOyq04G9hue1PA#5923753900026443426;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Scandal212?authkey=Gv1sRgCMqo2IjRh_zLugE#5923753942839038434;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Scandal213?authkey=Gv1sRgCM-z5cSd7YjrcA#5923753955431997922;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Scandal214?authkey=Gv1sRgCIf1tZ_2lKvKTA#5923754031730884946;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Scandal215?authkey=Gv1sRgCJDYivudm8zDuQE#5923754034198146642|21;http://www.dailymotion.com/swf/x14oql5;http://www.dailymotion.com/swf/x14oqlj;http://www.dailymotion.com/swf/x14oqlz|22;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal221?authkey=Gv1sRgCK6n0Pj6h-PeUA#5924123500765423650;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal222?authkey=Gv1sRgCOXa_M38qIDyTQ#5924124230302184146;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal223?authkey=Gv1sRgCIP35drD0KbGEg#5924125200820886770;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal224?authkey=Gv1sRgCJz5tbf_6quqaQ#5924125772961366434;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal225?authkey=Gv1sRgCOKWq7_jq6S7Fw#5924126500600637570|22;http://www.dailymotion.com/swf/x14rc0n;http://www.dailymotion.com/swf/x14rc0x;http://www.dailymotion.com/swf/x14rc1e|24-Eng;phimsoc.d/swf/x14r69d;phimsoc.d/swf/k44OASz8N4Pijd4DdLF;phimsoc.d/swf/x14r7be;phimsoc.d/swf/x14r80g|23;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal231?authkey=Gv1sRgCJjIn_G3ydjKuAE#5925592296890467618;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal232?authkey=Gv1sRgCPn9w-WGzdbhUg#5925592561037314754;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal233?authkey=Gv1sRgCP7D2Yi_49L3mQE#5925592577347340482;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal234?authkey=Gv1sRgCJ_A8K_R8O7g2wE#5925592586786086546;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal235?authkey=Gv1sRgCNSd0p-L17jrjAE#5925592601704620754|23;http://www.dailymotion.com/swf/x14x837;http://www.dailymotion.com/swf/x14x83p;http://www.dailymotion.com/swf/x14x840|24;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal241?authkey=Gv1sRgCI7pu62SxMyKnwE#5925757481504858626;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal242?authkey=Gv1sRgCLDO_9j4jbnRWA#5925757492920716946;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal243?authkey=Gv1sRgCNrr-cjUhbaSrwE#5925757516536953634;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal244?authkey=Gv1sRgCJT2wMa5rbmo1gE#5925757523699386210;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Scandal245?authkey=Gv1sRgCPSe7by8v__3Cw#5925757538776769394|24;http://www.dailymotion.com/swf/x14y1e9;http://www.dailymotion.com/swf/x14y1em;http://www.dailymotion.com/swf/x14y1f0|25-Raw;phimsoc.d/swf/x14zbs8;phimsoc.d/swf/x14zbv9|25-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_25_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_25_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_25_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_-_25_clip4.mp4|25-Eng;phimsoc.d/swf/x14zy5l;phimsoc.d/swf/k3xu5cDPFmYaPT4EWll;phimsoc.d/swf/x14zzj2;phimsoc.d/swf/x1500mr|26-Raw;phimsoc.d/swf/x150kb0;phimsoc.d/swf/x150kht|26-Eng;phimsoc.d/swf/x152jte;phimsoc.d/swf/k4WF7N6uJvy9QJ4Frhm;phimsoc.d/swf/x152j1b;phimsoc.d/swf/x152jeo|25;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal251?authkey=Gv1sRgCOCLlNeWk_6ACQ#5927480431435024354;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal252?authkey=Gv1sRgCKGXm-fZwOTHhgE#5927481436003377890;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal253?authkey=Gv1sRgCKmFnfiryJXJIg#5927482241197558546;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal254f?authkey=Gv1sRgCJXK1PbZ9NWQZA#5927485281730533074;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Scandal255?authkey=Gv1sRgCP-R3LbWn7jPvwE#5927483763326361842|25;http://www.dailymotion.com/swf/x1552kh;http://www.dailymotion.com/swf/x15542l;http://www.dailymotion.com/swf/x1552lm|26;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal261?authkey=Gv1sRgCPDTu9Ht05vTYw#5928477615815139874;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal262?authkey=Gv1sRgCO2arr3R2M3v6QE#5928477640248998242;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal263?authkey=Gv1sRgCKO5xYSf_4C7gQE#5928477652371686930;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal264?authkey=Gv1sRgCMLc8c2W6-nc1gE#5928477674307176434;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal265?authkey=Gv1sRgCLmilrKn35eOngE#5928477695652052978|27-Raw;phimsoc.d/swf/x15apdb;phimsoc.d/swf/x15apoe|27-Eng;phimsoc.d/swf/x15bg00;phimsoc.d/swf/k2MNcWWnpHTHm94HbQw;phimsoc.d/swf/x15bhaq;phimsoc.d/swf/x15bg5w|28-Raw;phimsoc.d/swf/x15bvql;phimsoc.d/swf/x15bvmv|27-Eng;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=nblag7ov3j6vx;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=nibddd05hba05;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=b2o4hqz8sm90p;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=y80rkpdg9iorp|27-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/X322QG?client_file_id=617503;phimsoc.net/embed.yourupload.com/S88Bj2?client_file_id=617517;phimsoc.net/embed.yourupload.com/8xQC2q?client_file_id=617513;phimsoc.net/embed.yourupload.com/D3s918?client_file_id=617505|28-Eng;phimsoc.d/swf/x15cygl;phimsoc.d/swf/k3vJPsYcZ4hsbi4HueJ;phimsoc.d/swf/x15czqh;phimsoc.d/swf/x15d0gr|28-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_korean_-_28_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_korean_-_28_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_korean_-_28_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/scandal_korean_-_28_clip4.mp4|28-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/AI0160?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/3wi65r?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/3x9h25?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/fuu5a0?client_file_id=379958|27;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal271?authkey=Gv1sRgCNnGk-HnqrjOcQ#5930675591919533730;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal272?authkey=Gv1sRgCL_rlOi6rdWZ4gE#5930675601563999794;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal273?authkey=Gv1sRgCJDlk-OpgP-szwE#5930675615830654754;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal274?authkey=Gv1sRgCLi9s9mipefSbw#5930675621058073026;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal275?authkey=Gv1sRgCNS6grjFl-SXAw#5930675634705870338|27;http://www.dailymotion.com/swf/x15itfg;http://www.dailymotion.com/swf/x15itfl;http://www.dailymotion.com/swf/x15itfu|29-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal-29.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/29b.html?m=1|29-Raw HD;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal-29-raw-hd.html?m=1|28;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal281?authkey=Gv1sRgCPrez4einPb12wE#5931407947791925234;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal282?authkey=Gv1sRgCNru2ujAzq_AXw#5931407971977712034;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal283?authkey=Gv1sRgCPiUlYOFppmm9wE#5931407982253734530;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal284?authkey=Gv1sRgCL-h-pX106LIPg#5931407991311217362;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Scandal285?authkey=Gv1sRgCNaDgc6u9bz1Lg#5931408007358091570|28;http://www.dailymotion.com/swf/x15lpt4;http://www.dailymotion.com/swf/x15lpth;http://www.dailymotion.com/swf/x15lptl|29-Eng;phimsoc.d/swf/x15lsmb;phimsoc.d/swf/kNF4Yhm5wEEGk94JdtW;phimsoc.d/swf/x15lt2n;phimsoc.d/swf/x15ltvh|29-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6fjn5T?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/Go4f80?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/3L8jgh?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/A367s6?client_file_id=379958|30 Raw HD;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal-30-hd.html?m=1|30-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal-30a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal-30b.html?m=1|30-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/Scandal%20Korean%20-%2030_part_1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/Scandal%20Korean%20-%2030_part_2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/Scandal%20Korean%20-%2030_part_3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/Scandal%20Korean%20-%2030_part_4.mp4|30-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/3DxIs3?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/7U3198?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/3vj9wk?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/j6G24a?client_file_id=379958|29;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Scandal291?authkey=Gv1sRgCPjvp4GBvcm81AE#5933539845056161746;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Scandal292?authkey=Gv1sRgCLCxguvH95bA4gE#5933539850668850370;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Scandal293?authkey=Gv1sRgCIT3mJjaq7zRPg#5933539872590975122;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Scandal294?authkey=Gv1sRgCLiL8PGRhq2cMA#5933539884793114178;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Scandal295?authkey=Gv1sRgCILP6NqE5M6PowE#5933539895931307010|29;http://www.dailymotion.com/swf/x15u0jf;www.dailymotion.com/swf/x15u0jv;http://www.dailymotion.com/swf/x15u0kf|31-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal31a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scada3b.html?m=1|31-Eng;phimsoc.d/swf/x15vl5n;phimsoc.d/swf/x15vkov;phimsoc.d/swf/x15vlx3;phimsoc.d/swf/x15vlnu|30;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Scandal301?authkey=Gv1sRgCLfemtLTwsKwwQE#5934020156812943762;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Scandal302?authkey=Gv1sRgCKjd7pDOq_SC_QE#5934020178781010626;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Scandal303?authkey=Gv1sRgCIm7qZWeq_ul_wE#5934020190910874770;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Scandal304?authkey=Gv1sRgCLyZyue609LpnwE#5934020197547789298;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Scandal305?authkey=Gv1sRgCMmi7dvXkfeusAE#5934020214304867090|30;http://www.dailymotion.com/swf/x15vljf;http://www.dailymotion.com/swf/x15vljn;http://www.dailymotion.com/swf/x15vljx|31-Eng;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=7udu8wmqs2he6;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=z4s2azcdf0s20;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=pmx7tkdl6rkyd;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=rai99m242u8ka|31-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6o2R2B?client_file_id=627101;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6o2R2B?client_file_id=627101;phimsoc.net/embed.yourupload.com/8aTK38?client_file_id=627099;phimsoc.net/embed.yourupload.com/7yx6CV?client_file_id=627105|32-Raw;phimsoc.d/swf/x15wg1x;phimsoc.d/swf/x15wfxd|32-Raw HD;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/scandal-32.html?m=1|32-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/secret_-_32_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/secret_-_32_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/secret_-_32_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/secret_-_32_clip4.mp4|32-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/8r24b0?client_file_id=627760;phimsoc.net/embed.yourupload.com/MW0p83?client_file_id=627756;phimsoc.net/embed.yourupload.com/v4J501?client_file_id=627762;phimsoc.net/embed.yourupload.com/7P4v1x?client_file_id=627758|24-Full;phimsoc.p/lh/photo/9jgmlJG0e0Z3F9G7Yc5hVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25-Full;phimsoc.p/lh/photo/VP_0c-1YxIluUFEZ7GkCM9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|26-Full;phimsoc.p/lh/photo/5tDPUn08V5i3xI_eGmz9MNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27-Full;phimsoc.p/lh/photo/9Isq3_FIUcrs0aMBM7zqG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|28-Full;phimsoc.p/lh/photo/4sIYX-qEgJxiQ4IoZFXQMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|29-Full;phimsoc.p/lh/photo/xSV_JDJBg8J7ctWu101MWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30-Full;phimsoc.p/lh/photo/IWD_l4R4wMGPfychFMi4y9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]Chúc các bạn xem phim Sự Thật Nghiệt Ngã [30/36] vui vẻ.