Thần Thám Cao Luân Bố - Bullet Brain 2013

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn


Bộ phim "Thần Thám Cao Luân Bố - Bullet Brain 2013 (25 Tập)": là một thám tử tư nổi tiếng bởi tài trí thông minh, nhạy bén và trí nhớ siêu phàm. Trong bối cảnh thập niên 50-60 vẫn chưa có pháp định giám y hay là những công nghệ kĩ thuật cao nên Luân Bố chỉ phá án nhờ vào tài phán xét của anh. Thế nhưng những vụ án dù ly kỳ rắc rối đền đâu thì anh cũng có thể giải quyết Cao Luân Bố là một thám tử tư nổi tiếng bởi tài trí thông min y hay là những công nghệ kĩ thuật cao nên Luân Bố chỉ phá án nhờ vào tài phán xét của anh, nhạy bén và trí nhớ siêu phàm. Trong bối cảnh thập niên 50-60 vẫn chưa có pháp định giám Thế nhưng những vụ án dù ly kỳ rắc rối đền đâu thì anh cũng có thể giải quyết..


Tên phim: Thần Thám Cao Luân Bố - Bullet Brain 2013 (25 Tập)
Đạo diễn: Lý Thiêm Thắng,
Diễn viên: Lê Diệu Tường, Mã Trại, Đường Thi Vịnh, Ngao Gia...
Thể loại: Tình Cảm, Hình Sự
Sản xuất: TVB
Quốc gia: Hồng Kông
Thời lượng: 25 tập
Năm phát hành: 2013
Nguồn: Sưu tầm

[id]1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y2fNj4mHDodpiksmFEaMVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jtBOJkF6fMGKm0iYNG7eYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wiwCQiNVrPCtD9FGoeqPlNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MhYPVewvX3OCZaTIxRGVV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3FrQSChhP9oGQHLKjs2WztMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7NvKRkr-IamjlV8VwL4_5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MWcUOd2MQeC-P1n3NZw5M9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z_nPg-y6ia8bBOZoD5y1Q9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iSv6PF4eZ2658ZbYWUZd4dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gDuvnxv9K_z7BRZ_9Jvx6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CHAS8_NiHtgVjs4ShhiD4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hEvdv1G_9HufuiLFWc6gG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kLeA91RjLPA1lPMMiAyT-9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LtckMUfyyPav0gNf1EHBINMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tsMVxPa12zGEa6lH7yIPc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QR-AuXHMe2TXzY8GlJP8HNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AAJNTAvCPA6meUZYGBD2ldMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5VjFmi_eL5yu_pAOP9ax0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OHvwRDQsOxlIKK26DJP-4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IGdC3NaqUeVAt7pU9YTJ8NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QKTFZVbOce58iXNZzAlfztMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wKSpUCSoV7nzgTbLOaWEV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kmE7KRCLPrbR_4Jq7QSDOdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0p7iQVYMxKFHjsAi0duqMtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-IDOIdMT5PC8aJ9AnIq6qdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xcp-GqASkcLo02U3s_8OGtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ixp-1muIWjlF0hGGXkrgx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5rj7TOAZxO-cFVeQ5QV0_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mbwLL1-yv_J5rW8dBr1hI9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5GfLYK8j2DDf3<span style="font-family: monospace; white-space: pre-wrap;">V4yWndqm9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9J0sEtObyidssdpyP80e4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/O9EeNn4Dsd6x-hllsMiAmNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oUfoAiotWXdrQ-5k1FH9X9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/X2GkzaIjJV41-ttZAsHbZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l1aEfCgqqvLtNYfvYYRcd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uyiAAXgN72U6iWAo3frzf9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3VCqlqTd_roAyBd6rJX9cdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VzOCjvb5y73H9b6kWX_xIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bort_yT6VvW760P-hqaXKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vcz_u6ZIVxRuafgs661jOtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xazdComZKJkasv7qG_0ygNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/B5zk-ddUEGAXCp47g6-fk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7oei9xwjBncf8Zaf2pxgEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DzuXAOBq_NpCcUnP5S9hGNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rghGTVbRs2E2_WJ5FL-029MTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kqZFJa4q5L7VrBR9237NhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fXN2jaqXLY2AnoA2CfGFdtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OQUij75N2QzsTyKmTQJiddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8pUos8xRo8vT-SzcdVLZz9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QESJpwvTIG0u6-Z9oaPrRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VOGQCoMM69_Si-6wyaNx59MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yDqm69lf38-BeUdZFngGrtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/93EyBHrBLhE63YVnTKEvFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hfODDZydSLysKrSRq3xjRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cHJr1Uw0spbMQfrVDtGrJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KOBJsROUWB5a1vCt61DOu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7vzy62xG2etGs6wy0V9pR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|20A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yQxGFOYu36i1w7IIYc3pCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jAs2UAYCca57iZYPHi26l9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|20C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QAB1PCEiIkcTuniP7u-ycNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HPXFXVr5xbwypZuKc1PP19MTjNZETYmyPJy0liipFm0|21B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I7oEuP25Tjgx22NRt0dSqdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z48WJlk0Xh3Y_7jriq1U5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WKRjJYj2JFNy0HyPc7RxdNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MVEKDfH1FTyKb9L6AkNuEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KCvFm9jdJpPiagDQ4QlTCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rzRENePzC1LSLXM_DGBzX9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0FMxn-WutMZRWgKkqzpWCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fDwwWxdQ0ImYGnYZ-t7lb9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|24A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pyEmzit3HVtHcmgzUfS5IdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wiKJrJ27p3bzP3SoVtb7jNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uvPo8ZoJVsoxDtC73lLG4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BzCVh_JYDcbZVzCIsE4-WNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W5GpKLeBmd2J74OYa-9Tr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|25C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8CYDBnC5Ar8UVUdRweCAwNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25D;https://picasaweb.google.com/lh/photo/r8PH5BeQShHSFF4rQSQI-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25E-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gQ99hDV6ShMnxrLFH3EdbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]Chúc các bạn xem phim Thần Thám Cao Luân Bố - Bullet Brain 2013 vui vẻ.