Thiên Thần Áo Trắng [Full]

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Thiên Thần Áo Trắng [Full]

phim Thiên Thần Áo Trắng - 굿 닥터 - Good Doctor
Thiên Thần Áo Trắng - Good Doctor 

Kể câu chuyện về bác sĩ Park Shi On bị mắc hội chứng Savant (bác học) và bệnh tự kỷ. Trong trí não anh chỉ như đứa trẻ 10 tuổi nhưng anh lại đang trên con đường trở thành 1 bác sĩ phẫu thuật nhi.

Bộ phim Thiên Thần Áo Trắng - 굿 닥터 - Good Doctor 
Khởi chiếu: 5.8.2013
Lịch chiếu: 21h55 T2, 3
Số tập dự kiến: 
Đạo diễn: Gi Min Soo
Kịch bản: Park Jae Bum
Diễn viên: Joo Won, Moon Chae Won, Joo Sang Wook, Kim Min Seo...


[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=Nzqw0lnf2VA|1;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlvw;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlw2;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlw6;http://www.dailymotion.com/swf/x12tlwc|1 full;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/Doctor1?authkey=Gv1sRgCMyp2v7v9cSWfg#5909525462142220946|1;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor11?authkey=Gv1sRgCLnG8tPG28e9eg#5909520990518679458;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor12?authkey=Gv1sRgCN6-pJ-ep9SztAE#5909521093336673122;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor13?authkey=Gv1sRgCPj98_CfyJvmPg#5909521592722161218;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor14?authkey=Gv1sRgCPGs5ZW2693wQg#5909521788086436114;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor15?authkey=Gv1sRgCPnrt4CGi-SB1wE#5909521810113466882|2;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxp4;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxpa;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxpk;http://www.dailymotion.com/swf/x12uxpq|1;http://www.telly.com/12I4G5O?fromtwitvid=2|2;http://www.telly.com/12KDQZI?fromtwitvid=2|2 full;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor2?authkey=Gv1sRgCKPkuvC-u5ONHg#5909855765855555506|2;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor21?authkey=Gv1sRgCNT8wN_OkNmB_gE#5909844830537681090;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor22?authkey=Gv1sRgCIjmgeGsxamDrQE#5909846073694464850;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor23?authkey=Gv1sRgCKKc6ZDjuISFnQE#5909846781042559906;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor24?authkey=Gv1sRgCIik-N-j2suw9gE#5909847516164364018;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor25?authkey=Gv1sRgCPLw_4S7xOqTywE#5909847583623497474|3-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_03_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_03_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_03_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_03_clip4.mp4|4-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_04_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_04_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_04_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_04_clip4.mp4|3;http://www.dailymotion.com/swf/x136w5w;http://www.dailymotion.com/swf/x136w62;http://www.dailymotion.com/swf/x136w68;http://www.dailymotion.com/swf/x136w6f|3;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor3?authkey=Gv1sRgCLKj4aXAq6nvbw#5912543873601385362|3;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor31?authkey=Gv1sRgCP_Su5HZjs6MRA#5912507757185975602;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor32?authkey=Gv1sRgCLWsiK7soLyK2QE#5912545546754054178;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor33?authkey=Gv1sRgCJ3P35eavt2oEw#5912513690907412482;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor34?authkey=Gv1sRgCJ3d0JL3isOOCg#5912516384216697282;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor35?authkey=Gv1sRgCKPLqoaj07OdaQ#5912519241086412162|4;http://www.dailymotion.com/swf/x138i5o;http://www.dailymotion.com/swf/x138i60;http://www.dailymotion.com/swf/x138i6b;http://www.dailymotion.com/swf/x138i7e|3;http://www.telly.com/13L1ZA7?fromtwitvid=2|4;http://www.telly.com/13PBCMO?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/13PBJ1O?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/13PBOXV?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/13PBYQ4?fromtwitvid=2|4;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Ngay17Thang8Nam201303?authkey=Gv1sRgCIqNq4KTxe3FBQ#5912958048386845250|4;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor41?authkey=Gv1sRgCKm-_K3-5d_o-QE#5912945231858687410;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor42?authkey=Gv1sRgCJzN7pSxyLft5AE#5912945120402071666;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doc43?authkey=Gv1sRgCLCXss_w1eGe6gE#5912947920046980514;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor44?authkey=Gv1sRgCP3BydGStuaZvAE#5912949231473983474;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor45?authkey=Gv1sRgCP3fxJ_ezMvYWA#5912953152551690690|5-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_05_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_05_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_05_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_05_clip4.mp4|5;https://picasaweb.google.com/115000729960432470531/Doctor51f?authkey=Gv1sRgCJP_suTLkKmejQE#5914619328010376034;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor52?authkey=Gv1sRgCPH9huy7wtPFXg#5914610286369673314;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor53?authkey=Gv1sRgCM_Bsdub2PWM1QE#5914612527208246722;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor54?authkey=Gv1sRgCNDw8IKG26jWjwE#5914615123424928882;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor55?authkey=Gv1sRgCMWm5N_wzN32NA#5914618455421755218|5;http://www.dailymotion.com/swf/x13fp5d;http://www.dailymotion.com/swf/x13fp5t;http://www.dailymotion.com/swf/x13fp7k|6-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_6_clip4.mp4|5;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SbVJNX2ZXSVpJOE0/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9ST0F6VnAwSklXNEU/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SQURaR3FxYU5iOVk/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9ScmRacmxsZXZiNG8/preview|6;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SYUJTdDhINTZZNGs/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9ST1NEcW91MTlOUDQ/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SLUE5Snl2ZEg4MlE/preview;https://docs.google.com/file/d/0B1Q5bDgdbF9SM1pDb3pXX1lUWE0/preview|6;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvub;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvux;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvv9;http://www.dailymotion.com/swf/x13kvvf|6 full;https://picasaweb.google.com/115000729960432470531/Doctor6?authkey=Gv1sRgCJz7zPnt94C7iwE#5915499635100426450|6;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor61?authkey=Gv1sRgCOLvz6HomOiqiQE#5915490507121703698;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor62?authkey=Gv1sRgCOKqudCP9vnOBA#5915491204040303266;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor63?authkey=Gv1sRgCI-HvMrWp_ieRA#5915491842894749106;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor64f?authkey=Gv1sRgCK2o5cvEjp-YTg#5915494409338606978;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor65?authkey=Gv1sRgCIGa86-Hr5eUcQ#5915493342812653602|6 full;https://docs.google.com/file/d/0B8-CavFxpaaMeTU4TzZpR2tlRUE/preview|7-Raw;phimsoc.d/swf/x13oy0q;phimsoc.d/swf/x13oy80|7-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_07_clip4.mp4|1;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-1/IWZ9FA6B.html|2;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-2/IWZ9FAD8.html|3;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-3/IWZ9FBOO.html|4;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-4/IWZ9FB9A.html|5;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Tap-5/IWZ9FBAB.html|6;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Tap-6/IWZ9FBAD.html|7;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Tap-7/IWZ9FBDE.html|7;https://docs.google.com/file/d/0B7tTfSAPwNdrLXRkNGVDWW1hVVU/preview|7 full;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G7full?authkey=Gv1sRgCM3dhNzpwPXguwE#5916776126303070210|7;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G71?authkey=Gv1sRgCNTI1tbnzab00QE#5916774879066158130;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G72?authkey=Gv1sRgCNj9r-HHvczOQQ#5916774917454610962;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G73?authkey=Gv1sRgCNCqu6iF95DV9QE#5916774941583417602;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G74?authkey=Gv1sRgCKKEwp7OvOv8ZA#5916775585318109282;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G75?authkey=Gv1sRgCLa00OSP44uRsQE#5916775650887938498|7;http://www.dailymotion.com/swf/x13qscd;http://www.dailymotion.com/swf/x13qse0;http://www.dailymotion.com/swf/x13qsf7|8;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-8/IWZ9FC69.html|8;https://docs.google.com/file/d/0B-hYagOAHKpvVm1SX1M5WlktZlE/preview;https://docs.google.com/file/d/0B-hYagOAHKpvcFh6LTR1RkZmd1E/preview;https://docs.google.com/file/d/0B-hYagOAHKpvOEVpN1RnWHBraUE/preview;https://docs.google.com/file/d/0B-hYagOAHKpvUEJEdnFDYlhEV0k/preview|8 full;https://picasaweb.google.com/112165451858049969120/Doctor8?authkey=Gv1sRgCPDswvKGkc2G-AE#5917157914727707874|8;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor81?authkey=Gv1sRgCML51Zehp7LSCg#5917154061737124386;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor82?authkey=Gv1sRgCLb-u5Kfr57PUA#5917154715088558642;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor83?authkey=Gv1sRgCLjvmKLciometwE#5917155301987188242;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor84?authkey=Gv1sRgCPKvo4vTgveUPg#5917155763529898354;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor85?authkey=Gv1sRgCJOYhNnVzM4p#5917156237449061890|8;http://www.dailymotion.com/swf/x13sxrd;http://www.dailymotion.com/swf/x13swtu|8 full;https://docs.google.com/file/d/0BzB8LwcGDfMIbWEzbTRwV2oxMXM/preview|9-Raw;phimsoc.d/swf/x143cn0;phimsoc.d/swf/x143cnd|9-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_09_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_09_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_09_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_09_clip4.mp4|9;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-9/IWZ9FEAB.html|9 full;https://picasaweb.google.com/114428186889063177055/Doctor9?authkey=Gv1sRgCKHtuYTOqryF6AE#5919376892683046786|9;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G91?authkey=Gv1sRgCIX8l4Pci4WipAE#5919391034338090674;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G92?authkey=Gv1sRgCOTvjMeKmZ3WdA#5919391120199975730;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G93?authkey=Gv1sRgCInS-tSqgoTeyQE#5919391796016998466;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G94?authkey=Gv1sRgCIL784r_o8fH7QE#5919391831740503682;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G95?authkey=Gv1sRgCOuYwe3oi8iFVQ#5919392246314312866|9;https://docs.google.com/file/d/0B5CTW0HtXeU2MW9zSFk0MWVBMGs/preview|10-Raw;phimsoc.d/swf/x144x65;phimsoc.d/swf/x144xah|9;http://www.dailymotion.com/swf/x144st0;http://www.dailymotion.com/swf/x144stf|10;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-10/IWZ9FECD.html|10 full;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Doctor10?authkey=Gv1sRgCJrJ9aSK7KKR8QE#5919742758379396594|10;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor101?authkey=Gv1sRgCKzGg_L3udLfcw#5919740675196034978;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor102?authkey=Gv1sRgCKnKk872isOp2gE#5919740993608272834;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor103?authkey=Gv1sRgCN_Pl8vM2MmOYA#5919741347491803506;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor104?authkey=Gv1sRgCP-Zr_SD57jMNg#5919741643918358674;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor105?authkey=Gv1sRgCMe8kpu59b_8kAE#5919741919349051538|10;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSVmlRajhhXzB0Vlk/preview|10;http://www.dailymotion.com/swf/x146t1j;http://www.dailymotion.com/swf/x146t1w|Good Doctor on Happy Together;http://www.youtube.com/watch?v=YzsIFDktrHE|11;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-11/IWZA00F6.html|11 full;https://picasaweb.google.com/110561375735117903421/Doctor11?authkey=Gv1sRgCJ2W2uOIydKzxQE#5921968703324109762|11;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor111?authkey=Gv1sRgCNW1yNzQ8c_xmwE#5921962055873915858;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor112?authkey=Gv1sRgCOC8wfyDxY6wBA#5921961545274027506;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor113?authkey=Gv1sRgCLzfuYWD4sLrfg#5921962592645526722;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor114?authkey=Gv1sRgCISZu6XPkK3uQA#5921963123136753778;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Doctor115?authkey=Gv1sRgCMjW36rb8IuVag#5921963685337386114|11 full;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSQXlEbXZyNjR4Wkk/preview|11;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSQ0h1MmthTkExR2M/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSNVpFVjVoTmdIX2M/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSWVhvRUJsa01neHM/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSaU9tSktOYkFRWWs/preview;https://docs.google.com/file/d/0Bwamsr3LXOmSN1RYbXgyaXQyZDQ/preview|11;http://www.dailymotion.com/swf/x14i5qi;http://www.dailymotion.com/swf/x14i5qx;http://www.dailymotion.com/swf/x14i5rn|12-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_12_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_12_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_12_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_12_clip4.mp4|12;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-12/IWZA0IZD.html|12;http://www.dailymotion.com/swf/x14kbn5;http://www.dailymotion.com/swf/x14kbnl;http://www.dailymotion.com/swf/x14kbny|12 full;https://picasaweb.google.com/114428186889063177055/G12?authkey=Gv1sRgCK26l5v5iNTOqAE#5922346134238661570|12;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G121?authkey=Gv1sRgCKWqjdisus2l5AE#5922339434190647138;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G122?authkey=Gv1sRgCI_ukILCw7fMtQE#5922341084039147682;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G123?authkey=Gv1sRgCLj-tZisytKt8wE#5922342517848027346;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/D124?authkey=Gv1sRgCKnVo9eFu9LxrgE#5922343819413285554;https://picasaweb.google.com/100926018330175701992/G125?authkey=Gv1sRgCNzKvLTIl8iLnwE#5922345072456414194|12 full;https://docs.google.com/file/d/0B5CTW0HtXeU2X3JNNExGQXNDMG8/preview|13-Raw;phimsoc.d/swf/x14rrxs;phimsoc.d/swf/x14rrzr|13;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-13/IWZA0O0B.html|13 full;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor13?authkey=Gv1sRgCJKo6avr2omlIg#5924567784958455826|13;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor131f?authkey=Gv1sRgCL2QrKT1y9XFqgE#5924558672990253458;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor132?authkey=Gv1sRgCL7zoMX77_qKdA#5924556365635942978;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor133?authkey=Gv1sRgCLCvvYuDqseZrAE#5924557386331221570;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor134?authkey=Gv1sRgCIi5iq_j_NvnQg#5924559317514398898;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor135?authkey=Gv1sRgCMjJs4Cs4O_LjgE#5924560994291876434|13;https://docs.google.com/file/d/0B-CaAA9At9X_VmN5Z0FQdmZFWGM/preview|13;http://www.dailymotion.com/swf/x14t5bp;http://www.dailymotion.com/swf/x14t72b;http://www.dailymotion.com/swf/x14t5ce|14-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_14_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_14_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_14_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_14_clip4.mp4|14;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-14/IWZA0O9O.html|14 full;https://picasaweb.google.com/100074956961922557803/Doctor14?authkey=Gv1sRgCPr1v6PY6bykSw#5924945375569761762|14;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor141?authkey=Gv1sRgCPfD2pu36p_JgwE#5924943920894193346;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor142?authkey=Gv1sRgCNes37fgjf3DzAE#5924944324686937458;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor143?authkey=Gv1sRgCOS3_euz8pPGqgE#5924944648594438210;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor144?authkey=Gv1sRgCMzF26ShhcDGqgE#5924944993076537074;https://picasaweb.google.com/103726257258922527297/Doctor145?authkey=Gv1sRgCLGs75D1sL-cOg#5924945296698698434|14;https://docs.google.com/file/d/0B1n_L633ezc5LXVOakwzY29ZTzA/preview|14;http://www.dailymotion.com/swf/x14urii;http://www.dailymotion.com/swf/x14urix|15-Raw;phimsoc.d/swf/x151zho;phimsoc.d/swf/x1520zn|15-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_15_clip4.mp4|15-Eng;phimsoc.d/swf/x152pz9;phimsoc.d/swf/k15Sbs6mjmW3xp4FtVx;phimsoc.d/swf/x152qcs;phimsoc.d/swf/x152plc|16-Raw;phimsoc.d/swf/x153s5x;phimsoc.d/swf/x153sc1|15 full;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/Doctor15?authkey=Gv1sRgCKfTrsOcr7XGlAE#5927328439204827698|15;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor15f?authkey=Gv1sRgCO3q7d2v_5LMjgE#5927238691330865666;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor152?authkey=Gv1sRgCJWDxvaalP779gE#5927227762581657906;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor153?authkey=Gv1sRgCNGU9JHihOS-kwE#5927228959006625922;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor154?authkey=Gv1sRgCKy6t9Dn1ujvEA#5927230010960905058;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Doctor155?authkey=Gv1sRgCMXu9NHEmqDcvQE#5927232728168702594|15;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchZHhRQ2lYZ3BTdzA/preview|15;http://www.dailymotion.com/swf/x1543kc;http://www.dailymotion.com/swf/x1543kn;http://www.dailymotion.com/swf/x1543kz|16-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_16_clip4.mp4|16-Eng;phimsoc.d/swf/x154idu;phimsoc.d/swf/k6AJmkNGp9o50E4FPKx;phimsoc.d/swf/x154ixe;phimsoc.d/swf/x154k5n|15;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-15/IWZA06WC.html|16;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-16/IWZA06ZE.html|16 full;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor16?authkey=Gv1sRgCPuutemz_YnrWA#5927835331235417522|16;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor161?authkey=Gv1sRgCPeotI2f3qHbhwE#5927833107882846898;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor162?authkey=Gv1sRgCKvB5IuNj9nxxwE#5927833763233738114;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor163?authkey=Gv1sRgCI7P6YGO2pOUzgE#5927834138787811314;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor164?authkey=Gv1sRgCKOr6eCl04TKNA#5927834508489374946;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Doctor165?authkey=Gv1sRgCKiPwri94KLGWg#5927834874078900242|16;https://docs.google.com/file/d/0BzwpjtDVrkkBbzM5LTBnaDd2bmc/preview|16;http://www.dailymotion.com/swf/x156q0o;http://www.dailymotion.com/swf/x156q14;http://www.dailymotion.com/swf/x156q1g|17-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/09/gd17a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/09/gd17b.html?m=1|17-Eng;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/09/gd17a_30.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/09/gd17b_30.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/09/gd17c.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/09/gd17d.html?m=1|17;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-17/IWZA08UZ.html|17;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G171?authkey=Gv1sRgCMj0tZe4idacDQ#5929737394401167746;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G172?authkey=Gv1sRgCNWVnPutzNiAIw#5929737522253559938;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G173?authkey=Gv1sRgCPGD_tHE643wOw#5929737944907818626;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G174?authkey=Gv1sRgCJftr-y04YfaAg#5929738245962737298;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/G175?authkey=Gv1sRgCOOY373Y6rDXeg#5929738639378999378|18-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/gd18a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/gd18b.html?m=1|18 full Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/gd-18-full-r.html?m=1|17-Eng;phimsoc.d/swf/x15dwdc;phimsoc.d/swf/k3iZoDtYXOlbpn4HFAA;phimsoc.d/swf/x15dxim;phimsoc.d/swf/x15dwwy|17-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_17_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_17_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_17_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_17_clip4.mp4|18-Eng;phimsoc.d/swf/x15fljv;phimsoc.d/swf/k7cVEm1ztpPfNj4HZT4;phimsoc.d/swf/x15flzi;phimsoc.d/swf/x15fmt7|18-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_18_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_18_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_18_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_18_clip4.mp4|18-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/8tIxj1?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/z9sr29?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/637b07?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/6K9IGV?client_file_id=379958|18;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-18/IWZA08BW.html|18 full;https://picasaweb.google.com/103643250119193279199/Doctor18?authkey=Gv1sRgCMerkv_N9-qH3wE#5930124517514368146|18;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor181?authkey=Gv1sRgCOfRpbHXvarTqwE#5930122679821896578;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor182?authkey=Gv1sRgCJef4f3wqJLm7gE#5930123058163464818;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor183?authkey=Gv1sRgCJnAj56Mz-Lv8QE#5930123037147234306;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor184?authkey=Gv1sRgCJj5-cTv3PjWZA#5930123072912346946;https://picasaweb.google.com/112942533105005470166/Doctor185?authkey=Gv1sRgCKy-6sT1xbWHcw#5930123087471338834|17;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchWmhiV1JrNWhWSGs/preview|18;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchWEdMODktQ0I4SzA/preview|17;http://www.dailymotion.com/swf/x15ekog;http://www.dailymotion.com/swf/x15ekoq;http://www.dailymotion.com/swf/x15ekox|18;http://www.dailymotion.com/swf/x15gbly;http://www.dailymotion.com/swf/x15gbm9;http://www.dailymotion.com/swf/x15gbmi|19-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good-19.html?m=1|19-Raw HD;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good-19-raw-hd.html?m=1|19-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good19a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good-19b.html?m=1|19-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_19_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_19_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_19_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_19_clip4.mp4|Or 19-Eng;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=rsv7zljhrlzfv;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=vhmx3lckeu5cl;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=ynlmf35idr4oy;phimsoc.e/embed.novamov.com/embed.php?v=9r9hh2kj5uv6l|19;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-19/IWZA0A8A.html|19 full;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G19full?authkey=Gv1sRgCNGvhK6Y8OWsKQ#5932369857612564690|19;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G191?authkey=Gv1sRgCMSvn7PsvMPKAw#5932367158905731106;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G192?authkey=Gv1sRgCNaCnPqNja3JzAE#5932367218271573106;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G193?authkey=Gv1sRgCKim_9qt7bCchAE#5932368105930777602;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G194?authkey=Gv1sRgCLyz1_HTvdnDGw#5932368145884509330;https://picasaweb.google.com/110181434491695910423/G195?authkey=Gv1sRgCLnU_MbRv9LwDA#5932369779065450898|19;https://docs.google.com/file/d/0ByMF_wbKk8nFRDhXZ19WVDRjOUE/preview|19;http://www.dailymotion.com/swf/x15p131;http://www.dailymotion.com/swf/x15p154;http://www.dailymotion.com/swf/x15p15l|20-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good-20.html?m=1|20-Raw HD;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good-20-hd.html?m=1|20-Raw;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/go20.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/go20b.html?m=1|20-Eng;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_20_clip1.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_20_clip2.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_20_clip3.mp4;phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/good_doctor_-_20_clip4.mp4|20-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/02IW0P?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/iK6720?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/31tL3f?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/oac552?client_file_id=379958|20-Vietsub;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good20v.html?m=1|20;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/good20v.html?m=1|20 full;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Doctor20?authkey=Gv1sRgCJDygoSJ_Y6uoQE#5932708041071564818|20;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Doctor201?authkey=Gv1sRgCMvC3_DNnq7N5AE#5932705613778146818;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Doctor202?authkey=Gv1sRgCN-y0qerwNP9HQ#5932706044368208786;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Doctor203f?authkey=Gv1sRgCJW0h-G40sLqtwE#5932709095054666194;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/Doctor204?authkey=Gv1sRgCMrdpMyXlu-qYg#5932706968022471282;https://picasaweb.google.com/104085170244986727668/October9201307?authkey=Gv1sRgCLTpk_GC29XhQw#5932707582591984626|20;https://docs.google.com/file/d/0ByK7nPJplSJxdWZmTlRyS184cUU/preview|20;http://www.dailymotion.com/swf/x15qe1g;http://www.dailymotion.com/swf/x15qe1p;http://www.dailymotion.com/swf/x15qe29|20;http://tv.zing.vn/video/Good-Doctor-Thien-Than-Ao-Trang-Tap-20-END/IWZA0AD7.html|[/id]Chúc các bạn xem phim Thiên Thần Áo Trắng [Full] vui vẻ.