PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Tiểu Lý Phi Đao Full

phim Tiểu Lý Phi Đao Full Online
Phim Tiểu Lý Phi Đao Lồng Tiếng

Nói về một mối hiềm khích giữa lý gia và Long Khiếu Vân, và cuộc chiến giữa tà đạo và chính đạo. Tứ đại môn phái đã tham gia để tiêu diệt tà ma, và phía ma đạo chỉ còn con gái của ma đạo là Thi Âm sống xót. Thi Âm được tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan cứu mạng, trên đường bị truy sát 2 người đã gặp Long Khiếu Vân và đã được anh cứu giúp. Ho đã trốn tại lý gia.

Bộ phim Tiểu Lý Phi Đao Full Trọn Bộ
Đạo diễn:Viên Hòa Bình,
Thể loại:Phim Kiếm Hiệp,Phim Thuyết Minh,Phim Võ Thuật,Phim Dã Sữ,
Quốc gia:Phim Hồng Kông,
Thời lượng:41 tập
Năm phát hành:2000
Nguồn: Sưu Tầm


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=0rlp0Tf5ZRg;http://www.youtube.com/watch?v=6bosFwDnXUY;http://www.youtube.com/watch?v=B487TAxv-4k;http://www.youtube.com/watch?v=B1zZxf2aE5I|2;http://www.youtube.com/watch?v=J87oO9OKQZs;http://www.youtube.com/watch?v=gpQiOqEfyVk;http://www.youtube.com/watch?v=shbKQv14jCg;http://www.youtube.com/watch?v=ZwVssS2zZdM|3;http://www.youtube.com/watch?v=09ACMmrBiLw;http://www.youtube.com/watch?v=7O876FX7keI;http://www.youtube.com/watch?v=HOQ08BlyeSA;http://www.youtube.com/watch?v=ok4KNnd9F9E|4;http://www.youtube.com/watch?v=stAQ1vXAqf8;http://www.youtube.com/watch?v=qb-koOdjlgs;http://www.youtube.com/watch?v=daKq-4pWqNY;http://www.youtube.com/watch?v=Zhxx12hkrYs|5;http://www.youtube.com/watch?v=AuuBrDSZf4M;http://www.youtube.com/watch?v=rXw1Lq7w9TI;http://www.youtube.com/watch?v=1P0E_O0NGlU;http://www.youtube.com/watch?v=1-7-hGFsLPk|6;http://www.youtube.com/watch?v=GY1duwNUXmI;http://www.youtube.com/watch?v=QucinfQfgXY;http://www.youtube.com/watch?v=_ezQTF1QfMQ;http://www.youtube.com/watch?v=sU8JBg9diR0|7;http://www.youtube.com/watch?v=PJoRi1krlms;http://www.youtube.com/watch?v=pA1qO1bAdvk;http://www.youtube.com/watch?v=3ryreimi-vU;http://www.youtube.com/watch?v=0DZEImpxTGo|8;http://www.youtube.com/watch?v=3AfcFQlGzvs;http://www.youtube.com/watch?v=juBEw8M9_IQ;http://www.youtube.com/watch?v=NIQvrxzDnuw;http://www.youtube.com/watch?v=-isLU1yC9Zw|9;http://www.youtube.com/watch?v=nyi1JnPS0iI;http://www.youtube.com/watch?v=CQDHa6Nt8a4;http://www.youtube.com/watch?v=RD0H5fbGKJY;http://www.youtube.com/watch?v=_IkrLvilCZA|10;http://www.youtube.com/watch?v=eh51Q0N3ymA;http://www.youtube.com/watch?v=IF2SZSxcAzM;http://www.youtube.com/watch?v=lth9GOHqb0g;http://www.youtube.com/watch?v=bF1ePmGqIho|11;http://www.youtube.com/watch?v=sFnsxBnUVbw;http://www.youtube.com/watch?v=acI0nAlkcnA;http://www.youtube.com/watch?v=tFnNsJaCOOE;http://www.youtube.com/watch?v=wC9v0ojrGiU|12;http://www.youtube.com/watch?v=2yJWqxTJNGw;http://www.youtube.com/watch?v=dhbAvr8tdHs;http://www.youtube.com/watch?v=qDeMYr_F2DQ;http://www.youtube.com/watch?v=irpEXqOMlQk|13;http://www.youtube.com/watch?v=VQtQGb-ZmaU;http://www.youtube.com/watch?v=WZmEeCC6K9U;http://www.youtube.com/watch?v=4IhxFlh4M6A;http://www.youtube.com/watch?v=IdSTY5eQq4I|14;http://www.youtube.com/watch?v=rSVj3Ykafao;http://www.youtube.com/watch?v=2sMgWUDlGqI;http://www.youtube.com/watch?v=jgbCMG060sc;http://www.youtube.com/watch?v=7JUujLlpLZc|15;http://www.youtube.com/watch?v=zVTMjF0qPNo;http://www.youtube.com/watch?v=er1xo2uUpPw;http://www.youtube.com/watch?v=by59ca3OllU;http://www.youtube.com/watch?v=6ouKQgp38tI|16;http://www.youtube.com/watch?v=hltQNM8FqqY;http://www.youtube.com/watch?v=UxQFETmv3U4;http://www.youtube.com/watch?v=rTtR9yTIACg;http://www.youtube.com/watch?v=vnjncEz3D1Q|17;http://www.youtube.com/watch?v=Gnzx3M5cVPE;http://www.youtube.com/watch?v=_w8Y6rCqZdE;http://www.youtube.com/watch?v=D4nFSyZkTyc;http://www.youtube.com/watch?v=qp9OQSQxxNY|18;http://www.youtube.com/watch?v=6cgYGt7xPKM;http://www.youtube.com/watch?v=wmQDzIoYLII;http://www.youtube.com/watch?v=19G9Gvk1wYA;http://www.youtube.com/watch?v=clgy39-75hk|19;http://www.youtube.com/watch?v=FAFMpeBayoc;http://www.youtube.com/watch?v=xJNgyX0xpqU;http://www.youtube.com/watch?v=8uYvrtplZuY;http://www.youtube.com/watch?v=rrNnTHqQ9es|20;http://www.youtube.com/watch?v=fG1BV5pEuLM;http://www.youtube.com/watch?v=xVXvXTtj9u0;http://www.youtube.com/watch?v=Re2rOUHd2Ro;http://www.youtube.com/watch?v=RL3nYfO4bJc|21;http://www.youtube.com/watch?v=eCLIqo8Hjc8;http://www.youtube.com/watch?v=__HrFbI11Gw;http://www.youtube.com/watch?v=pMKk5nPPQhc;http://www.youtube.com/watch?v=EdSkw-nDYeQ|22;http://www.youtube.com/watch?v=XLu9bPotCQ8;http://www.youtube.com/watch?v=Z0hc5bjkqEE;http://www.youtube.com/watch?v=JHXXAlW7FJw;http://www.youtube.com/watch?v=xT3UEyE6hV0|23;http://www.youtube.com/watch?v=A1kgiWhcNJQ;http://www.youtube.com/watch?v=Jd4vagPtWd4;http://www.youtube.com/watch?v=C5frZk1XO3c;http://www.youtube.com/watch?v=BUrm0lboF_E|24;http://www.youtube.com/watch?v=FBcXtjGE-eE;http://www.youtube.com/watch?v=FYEhLPj7igk;http://www.youtube.com/watch?v=ZlKfUPnf6F4;http://www.youtube.com/watch?v=T1D-G9A__7s|25;http://www.youtube.com/watch?v=yZMg6DfJi54;http://www.youtube.com/watch?v=sh-JfJb_aFI;http://www.youtube.com/watch?v=q_um2_iOnTc;http://www.youtube.com/watch?v=2cmkbI834l4|26;http://www.youtube.com/watch?v=qAp_ng0GbJs;http://www.youtube.com/watch?v=G_JQN9Uzuq0;http://www.youtube.com/watch?v=xVAAO-8gF20;http://www.youtube.com/watch?v=PpSc4dWe2Rc|28;http://www.youtube.com/watch?v=VbVmr4-ORYg;http://www.youtube.com/watch?v=N4KBAPSzFsY;http://www.youtube.com/watch?v=llWOt30D4TU;http://www.youtube.com/watch?v=G0Wl9d7-FHY|29;http://www.youtube.com/watch?v=5ygbhvOcmZA;http://www.youtube.com/watch?v=OrrFzRRpisA;http://www.youtube.com/watch?v=D_GLOngGlY0;http://www.youtube.com/watch?v=Zaf0hjNakhA|30;http://www.youtube.com/watch?v=pMYQ_6SVs5Q;http://www.youtube.com/watch?v=tm-S2XUppAY;http://www.youtube.com/watch?v=gAVJ1t0700E;http://www.youtube.com/watch?v=Lf3YYMlrfU0|31;http://www.youtube.com/watch?v=UAvQg9GqgKM;http://www.youtube.com/watch?v=36YC41r6yhg;http://www.youtube.com/watch?v=mAfAUBoWtL0;http://www.youtube.com/watch?v=-magrlw-TTY|32;http://www.youtube.com/watch?v=H5fvQmdraP0;http://www.youtube.com/watch?v=Q1jgTyHHcV0;http://www.youtube.com/watch?v=-Hr5xH_lG7Q;http://www.youtube.com/watch?v=6_0ZLI7-jDM|33;http://www.youtube.com/watch?v=vfZ-K-BdN4k;http://www.youtube.com/watch?v=pyyOgrrEYdU;http://www.youtube.com/watch?v=ENCJCaWPoXk;http://www.youtube.com/watch?v=tyMcT83JCeM|35;http://www.youtube.com/watch?v=Yr-rF_b0BJg;http://www.youtube.com/watch?v=YXd-FojvPXg;http://www.youtube.com/watch?v=zrTsD6i2Ybs;http://www.youtube.com/watch?v=JOma9RJcd2Q|36;http://www.youtube.com/watch?v=X8N5n23daN0;http://www.youtube.com/watch?v=_OZeoA4vyfM;http://www.youtube.com/watch?v=R6F5RPxH868;http://www.youtube.com/watch?v=2LTum_zzuBs|37;http://www.youtube.com/watch?v=Bal396nqfB8;http://www.youtube.com/watch?v=5pBLzXQMXM8;http://www.youtube.com/watch?v=6N22wNX_roQ;http://www.youtube.com/watch?v=PWzljLGytU4|38;http://www.youtube.com/watch?v=15Gnv73fRRc;http://www.youtube.com/watch?v=AiogPxympRo;http://www.youtube.com/watch?v=M2LtH9oA9Rw;http://www.youtube.com/watch?v=gMOYpgAR_Ds|39;http://www.youtube.com/watch?v=5kDvqRtH9A4;http://www.youtube.com/watch?v=aftkgxJlm4U;http://www.youtube.com/watch?v=dSWbTAEIFK0;http://www.youtube.com/watch?v=v09tc5Gy8xo|40;http://www.youtube.com/watch?v=dtnwWAsCEBg;http://www.youtube.com/watch?v=YLLWTJSetzA;http://www.youtube.com/watch?v=MSWtme4WCkc|41-End;http://www.youtube.com/watch?v=UKkkapGLf7Q;http://www.youtube.com/watch?v=Vqj1LKwd0q0;http://www.youtube.com/watch?v=7Mshx2tavRQ;http://www.youtube.com/watch?v=LuuqcraA134|[/id]Chúc các bạn xem phim Tiểu Lý Phi Đao Full vui vẻ.