PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Tung Hoành Bốn Bể

Tung Hoành Bốn Bể
Tung Hoành Bốn Bể

Bạn đang xem phim Tung Hoành Bốn Bể, chúc bạn xem phim vui vẻ ! 
Phim Tung Hoành Bốn Bể Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,Phim Tung Hoanh Bon Be Tap Cuoi. Bộ phim "Tung Hoành Bốn Bể" với tên khác Tung Hoàng Tứ Hải – Tung Hoàng Bốn Bể. Phim Tung Hoành Bốn Bể kể về một câu chuyện thật trở trêu, giữa hai anh em ruột với nhau lại xung đột mãnh liệt, mối va chạm thù hằng, 8 năm sau mới ngã ngũ lẽ phải sự thật, một bên vì tương lai vượt trội, còn một bên tuổi trẻ tài cao. Bất chấp mọi thứ, miễn sao đạt được tới mục tiêu, thế rồi đi tới tranh giành danh vọng sắc gái, bắn giết lẫn nhau, hoàng cảnh éo le của con người luôn luôn dẫn tới nhiều chuyện ngoài sự tưởng tượng, ý muốn. Phim sẽ đưa quý vị vào khung cảnh sát thực của đời và luôn tạo cho quý vị sôi động, hồi hộp và vui nhộn. Cuộc sống bôn ba giữa chốn xã hội khắc nghiệt Tung Hoành Bốn Bể đúng là phim các bạn nên xem về đời sống con người, sự hi sinh cho nhau, bương trải để vượt qua cuộc sống Tung Hoàng chấn gian hồ. Bộ phim HK “Tung hoành bốn bể" sẽ được phát sóng vào lúc 11h20 hàng ngày trên THVL1, bắt đầu từ 24/7/2013. 


[id]Tung Hoành Bốn Bể;http://www.youtube.com/watch?v=6j77XJDev3c|Tung Hoành Bốn Bể Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=GQxzzLefMzk|Tung Hoành Bốn Bể Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=qUGU2bvIKOo|Tung Hoành Bốn Bể Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=gOjij2vRZsA|Tung Hoành Bốn Bể Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=vmrQyC93ofo|Tung Hoành Bốn Bể Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=v6RTkISLu3w|6b;http://www.youtube.com/watch?v=RQl9aCsRsrs|6c;http://www.youtube.com/watch?v=u2nhxQCCtMU|6d;http://www.youtube.com/watch?v=X4sJArGvaD8|Tung Hoành Bốn Bể Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=RVqabp8DTyo|Tung Hoành Bốn Bể Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=kAMTh2RdeMk|Tung Hoành Bốn Bể Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=FyCQq9QKXHE|Tung Hoành Bốn Bể Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=Ow5j-VsnSuQ|Tung Hoành Bốn Bể Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=g3MKUJKZyy4|Tung Hoành Bốn Bể Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=Plqs0GbH6i8|Tung Hoành Bốn Bể Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=0X9SgLHRPWQ|Tung Hoành Bốn Bể Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=61mn5EbJbf4|Tung Hoành Bốn Bể Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=xDeMk9PyWWc|Tung Hoành Bốn Bể Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=GYxQ7XaHpqU|Tung Hoành Bốn Bể Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=6jhO-cewodQ|Tung Hoành Bốn Bể Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=Scdp80hoqZ8|Tung Hoành Bốn Bể Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=IoX95qnENWQ|Tung Hoành Bốn Bể Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=l8wdozGYnqo|Tung Hoành Bốn Bể Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=X_eAYpc3NvE|Tung Hoành Bốn Bể Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=F2WdNjsY5RY|Tung Hoành Bốn Bể Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=TsBsDgdUhto|Tung Hoành Bốn Bể Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=-qsGaLfwxVc|Tung Hoành Bốn Bể Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=bZou8oQRKfc|Tung Hoành Bốn Bể Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=QF2uzpRVVBk|Tung Hoành Bốn Bể Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=u7jUg3MWCMM|Tung Hoành Bốn Bể Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=3fhP4RXEOFY|Tung Hoành Bốn Bể Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=ZKwzdD1ltSw|Tung Hoành Bốn Bể Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=LRxPTMwCT1c|Tung Hoành Bốn Bể Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=QYDagO-1r1Q|Tung Hoành Bốn Bể Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=n5voAyyonww|Tung Hoành Bốn Bể Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=2bkhCuCpuG0|Tung Hoành Bốn Bể Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=vRSW_gq8tBI|Tung Hoành Bốn Bể Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=IjCRFycTXSI|Tung Hoành Bốn Bể Tập 36;http://www.youtube.com/watch?v=Tl150cyhbqs|Tung Hoành Bốn Bể Tập 37;http://www.youtube.com/watch?v=WB7WpvMwaU8|Tung Hoành Bốn Bể Tập cuối;http://www.youtube.com/watch?v=EWbNMjqN9Jg|1;http://www.dailymotion.com/video/xmx3pf|2;http://www.dailymotion.com/video/xmx3ph|3;http://www.dailymotion.com/video/xmx3pj|4;http://www.dailymotion.com/video/xmx3pl|5;http://www.dailymotion.com/video/xmx3pm|6;http://www.dailymotion.com/video/xmx3px|7;http://www.dailymotion.com/video/xmx3pq|8;http://www.dailymotion.com/video/xmx3py|9;http://www.dailymotion.com/video/xmx3q1|10;http://www.dailymotion.com/video/xmx3q3|11;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qb|12;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qd|13;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qg|14;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qm|15;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qo|16;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qw|17;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qu|18;http://www.dailymotion.com/video/xmx3qz|19;http://www.dailymotion.com/video/xmx3rx|20;http://www.dailymotion.com/video/xmx3rz|21;http://www.dailymotion.com/video/xmx3s3|22;http://www.dailymotion.com/video/xmx3s5|23;http://www.dailymotion.com/video/xmx3sd|24;http://www.dailymotion.com/video/xmx3sg|25;http://www.dailymotion.com/video/xmx3si|26;http://www.dailymotion.com/video/xmx3sl|27;http://www.dailymotion.com/video/xmx3so|28;http://www.dailymotion.com/video/xmx3ss|29;http://www.dailymotion.com/video/xmx3sz|30;http://www.dailymotion.com/video/xmx3t4|31;http://www.dailymotion.com/video/xmx3t6|32;http://www.dailymotion.com/video/xmx3t7|33;http://www.dailymotion.com/video/xmx3td|34;http://www.dailymotion.com/video/xmx3tf|35;http://www.dailymotion.com/video/xmx3tj|36;http://www.dailymotion.com/video/xmx3tn|37;http://www.dailymotion.com/video/xmx3ts|38-End;http://www.dailymotion.com/video/xmx3tv|Tung Hoành Bốn Bể, Phim Tung Hoành Bốn Bể, Tung Hoành Bốn Bể, Phim Tung Hoành Bốn Bể[/id]Chúc các bạn xem phim Tung Hoành Bốn Bể vui vẻ.