PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Bố ơi mình đi đâu thế?


Kpop Show: Bố ơi mình đi đâu thế?

Dad, Where Are You Going?

50Chương trình thực tếSung Dong-il, Kim Sung-joo, Kim Sung-joo, Song Jong-gook, Yoon Min-soo2012Bố ơi mình đi đâu thế? là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó những người cha nổi tiếng cùng con mình thực hiện các chuyến đi đến khắp các địa điểm ởHàn Quốc. Thông qua các chuyến đi này, những người cha nổi tiếng và các con mình sẽ có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau hơn.[id]1 HD;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140128#5973874794505015906|2 HD;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140205#5977134762164842370|3 HD;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140215#5980819774623942354|4 HD;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140215#5980819774623942354|5 HD;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140226#5984790538070525330|6 HD;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lYLzycLjkOpPKwmUxMA_Mc8uNFp7YHOmr97lo1ZJWbM?feat=directlink|7 HD;https://picasaweb.google.com/116089507972289531586/20140312#5990126363862782498|8;https://picasaweb.google.com/118369239361230874429/W8full?authkey=Gv1sRgCKOb6d6rmoKqdA#5992896652301215106|8 HD;https://picasaweb.google.com/118319340810296685407/20140321#5993458722256156706|9;https://picasaweb.google.com/116247333461824633464/Ngay29Thang03Nam201402?authkey=Gv1sRgCJPBt7O90Z6NygE#5996120410797012866|9 HD;https://picasaweb.google.com/104991020185273494837/20140329?noredirect=1#5996410024355351074|10;https://docs.google.com/file/d/0B6lwoGRmI_MacVY5VThMc1B3b00/preview|10;http://www.dailymotion.com/video/x1lj8un_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-65-hd-s2e10-360kpop_tv|10;https://picasaweb.google.com/104991020185273494837/20140402?noredirect=1#5997896069316341298|11 HD;https://picasaweb.google.com/104991020185273494837/20140413?noredirect=1#6001839060110287026|12;https://picasaweb.google.com/108679885895053711042/Dad12?authkey=Gv1sRgCNKyxOeD2o_HMA#6003998934088656274|13;https://picasaweb.google.com/114818799208428066663/20140509?authkey=Gv1sRgCOuglveeha78NA#6011467838047301234|14;https://picasaweb.google.com/108863327795714870836/20140517#6014319708233038834|15 HD;https://picasaweb.google.com/111843569556301201027/BoOiMinhIAuTheEp15HD?authkey=Gv1sRgCJmMsf3xr4KqKg#6016132997191537522|16 HD;https://picasaweb.google.com/117886679897535647313/20140530?authkey=Gv1sRgCLeesqDV7sKItQE#6019209229005718658|17 HD;https://picasaweb.google.com/109901285961004590833/2014060602?authkey=Gv1sRgCKCE1e6SlfCbswE#6021994947862367042|18 HD;https://picasaweb.google.com/105725019717872987851/Booi18?#6024015505676838194|19 HD;https://picasaweb.google.com/101811953597921808903/Dad19full?authkey=Gv1sRgCM_coZ3NlqnJVg#6027360013239044226|20 HD;https://picasaweb.google.com/107521392848004214516/D20full?authkey=Gv1sRgCMKB8c3ikMz2vwE#6030008652400406578|21 HD;https://picasaweb.google.com/105689221761374661557/BoOi221Sd?authkey=Gv1sRgCNejzanbrrGrTA|22 HD;https://picasaweb.google.com/105689221761374661557/BoOi222?authkey=Gv1sRgCNyshuLa8eTUlAE|23 HD;https://picasaweb.google.com/101848720801926709549/BoOi223HD?authkey=Gv1sRgCJaKn56VxtG4Cg|24 HD;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D241?authkey=Gv1sRgCOGO5-rUqdfY3AE#6039534392743048770;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D242?authkey=Gv1sRgCNzorK3cmemW5wE#6039534460938087058;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D243?authkey=Gv1sRgCICgo4Pz-pLhIA#6039534888032398242;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D243?authkey=Gv1sRgCICgo4Pz-pLhIA#6039534888032398242;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D244?authkey=Gv1sRgCNHcjrGf54SnZg#6039535294847169602;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D246?authkey=Gv1sRgCN6_gPab4fL5EA#6039535502224573474;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D246?authkey=Gv1sRgCN6_gPab4fL5EA#6039535502224573474|25 HD;https://picasaweb.google.com/100370096184015269293/Booi80#6042083337118818450|26 HD;https://picasaweb.google.com/117141022372877320949/DadWhereAreYouGoingSS2E26HD?authkey=Gv1sRgCJTj9f_V-JOPIQ#6045837113906339202|27 HD;https://picasaweb.google.com/113596638959777428885/Dad27?authkey=Gv1sRgCMm35eKb7cPPaw#604771077242534517|28 HD;https://picasaweb.google.com/104515004563267825835/Dad28full?authkey=Gv1sRgCPGOo579zfqVUw#6050713145682627362|29 HD;https://picasaweb.google.com/100494515322127566917/D29full?authkey=Gv1sRgCNf-jrr8s7rejAE#6053024468145800562|[/id]

Chúc các bạn xem phim Bố ơi mình đi đâu thế? vui vẻ.