Biến đổi mỹ nhân ( Tập 21/21)

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Biến đổi mỹ nhân ( Tập 21/21)


Ngày Người Đẹp Ra Đời

Ngày Người Đẹp Ra Đời | Birth Of A Beauty
Diễn viên: Joo Sang Wook, Han Ye Seul, Jung Gyu Woon, Wang Ji Hye, Han Sang Jin, Trong Gyo Jin, Ha Jae Sook
Đạo diễn: Lee Chang Min
Thể loại: Tình cảm

Han Tae Hee là người thừa kế của một công ty lớn. Ông đang bị một hội chứng trái tim tan vỡ do một cú sốc tâm lý. Để có được người phụ nữ anh yêu trở lại, ông hoàn toàn thay đổi một hấp dẫn và thừa cân Sa Geum Ran để đẹp Sara. Trong quá trình này, Han Tae Hee rơi vào tình yêu với Sara.

[id]1;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/B11?authkey=Gv1sRgCK_dvMCIjbWYJA#6077000008062940770;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/B12?authkey=Gv1sRgCIOg-K-31cvVWg#6077001304477466738;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/B13?authkey=Gv1sRgCNDBkNSmr4XpAQ#6077004843408368914|1-Full;phimsoc.p/115594429097826108051/B1full?authkey=Gv1sRgCJG6wPLJnYDSdw#6077091253320140626|2;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/B21hd?authkey=Gv1sRgCO_9953UraD9XQ#6077331789921123090;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/B22hd?authkey=Gv1sRgCO-G-9jJ7aOKRw#6077334059932349618;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/B23?authkey=Gv1sRgCIq78qGl9Zr_Lg#6077334791740582658|2;phimsoc.p/115594429097826108051/B2full?authkey=Gv1sRgCOTO4tTcpJKErAE#6077365449107646610|3;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/B31?authkey=Gv1sRgCILQ45Dkx6C2Pw#6079589648793763490;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/B32?authkey=Gv1sRgCLiRv47e_qXoEA#6079590433823712226;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/B33hd?authkey=Gv1sRgCPmAmbih3tqPYA#6079594507952310162|3;http://www.dailymotion.com/swf/k7lzc38ArlovzM9hIAO;http://www.dailymotion.com/swf/k3dkQcsERESohH9hIOj;http://www.dailymotion.com/swf/k2a4qcUrLm1vpB9hJu5|1-HD;kpt.l5/goo.gl/kWQWzo|2-HD;kpt.l5/goo.gl/p3WSME|3-HD;kpt.l5/goo.gl/x89THc|3;phimsoc.p/112955679350100869812/B3full?authkey=Gv1sRgCKeZz8K08YeOqQE#6079653455396133330|4;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/Bb41hd?authkey=Gv1sRgCPzlh8yTr_WpTQ#6079934307426540050;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/Bb42hd?authkey=Gv1sRgCLeKh86Fz6v8_wE#6079952320989142050;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/Bb4302?authkey=Gv1sRgCJC6kZ3QiPCFSw#6079953663127711762|4;http://www.dailymotion.com/swf/k79hoDHqolK5dU9i8cM;http://www.dailymotion.com/swf/k414jxA6t1Aku69i9E7;http://www.dailymotion.com/swf/k6N5bgkWVMHL4Z9i9q8|4-HD;kpt.l5/goo.gl/8OKgTn|4;phimsoc.p/112955679350100869812/Bb4full?authkey=Gv1sRgCJm27f6HotrZvgE#6080078099624867874|5;kpt.l5/goo.gl/u8QSni|5;http://www.dailymotion.com/swf/k4Wv0p3ySSRA2t9m4Jj;http://www.dailymotion.com/swf/k6TFo8U1MwXYh29m57G;http://www.dailymotion.com/swf/k7iGQduyn9iLNF9m5MY|5;https://picasaweb.google.com/115245845368705482690/BirthOfABeautyTap5?authkey=Gv1sRgCNeb-JPS0t3hNg#6082156928141582386;https://picasaweb.google.com/115245845368705482690/BirthOfABeautyTap5?authkey=Gv1sRgCNeb-JPS0t3hNg#6082163978928183586;https://picasaweb.google.com/115245845368705482690/BirthOfABeautyTap5?authkey=Gv1sRgCNeb-JPS0t3hNg#6082174663880231570|5;phimsoc.p/108982023292804374836/Bb5full?authkey=Gv1sRgCImG8PGo-4jkcA#6082288657912972834|6;http://www.dailymotion.com/swf/k1f4nG3JBxI3X79mxPK;http://www.dailymotion.com/swf/kfbfIlHQGnyo0T9mz2T;http://www.dailymotion.com/swf/k4UIk18C2TrpKg9mzhC|6;https://picasaweb.google.com/108982023292804374836/Bb61?authkey=Gv1sRgCIO4t9ruppHZwAE#6082521604348799074;https://picasaweb.google.com/108982023292804374836/Bb62?authkey=Gv1sRgCJHAtpuww7aRZQ#6082522716855710642;https://picasaweb.google.com/108982023292804374836/Bb63?authkey=Gv1sRgCPD49ebog_f_pwE#6082524591733100050|6;phimsoc.p/108982023292804374836/Bb6full?authkey=Gv1sRgCKWn3p3Ol_j7Cg#6082740121218536226|7;http://www.dailymotion.com/swf/k2KCPftAs2D3Ti9pVQl;http://www.dailymotion.com/swf/kvrAwTgAMT3dDA9pVQx;http://www.dailymotion.com/swf/k5tmERwVHsvobw9pVQQ|7;https://picasaweb.google.com/109089774785819647316/B71?authkey=Gv1sRgCPfXuqv6ofmU1gE#6084832393963329778;https://picasaweb.google.com/109089774785819647316/B72?authkey=Gv1sRgCJGymuHggtvuSQ#6084832748305775762;https://picasaweb.google.com/109089774785819647316/B73?authkey=Gv1sRgCLqlnJq4z8mVwQE#6084833581420369506|7;phimsoc.p/109089774785819647316/B7full?authkey=Gv1sRgCPfH3uWMtZG7Qg#6084930648620432434|8;http://www.dailymotion.com/swf/k6aQdULjBItfDs9qklL;http://www.dailymotion.com/swf/k2IaEuTiq2puhp9qkEy;http://www.dailymotion.com/swf/kCXuPGqi9M1doI9qltG|8;https://picasaweb.google.com/101981397912864201570/B81?authkey=Gv1sRgCPCev7743JG7DQ#6085133752721380754;https://picasaweb.google.com/101981397912864201570/B82?authkey=Gv1sRgCKP4gquE5r2yvAE#6085136351946133106;https://picasaweb.google.com/101981397912864201570/B83?authkey=Gv1sRgCI634a-ogeTF2wE#6085147139730239698|8;phimsoc.p/101981397912864201570/B8full?authkey=Gv1sRgCJecivyD0MzCsAE#6085344032730509378|9;http://www.dailymotion.com/swf/k3V7tl9ERM7VW09tGAw;http://www.dailymotion.com/swf/k1CRpqpoPadBGp9tGLS;http://www.dailymotion.com/swf/k4aWGFPivQbA249tH9g|9;https://picasaweb.google.com/105900062189918176186/BirthOfABeautyTap9VietSub?authkey=Gv1sRgCObqiJ6uhoypIA#6087370208515534162;https://picasaweb.google.com/105900062189918176186/BirthOfABeautyTap9VietSub?authkey=Gv1sRgCObqiJ6uhoypIA#6087379544308684770;https://picasaweb.google.com/105900062189918176186/BirthOfABeautyTap9VietSub?authkey=Gv1sRgCObqiJ6uhoypIA#6087379536647797490|9;phimsoc.p/101981397912864201570/B9full?authkey=Gv1sRgCJLIhvjRrvefHA#6087470111677715762|10;http://www.dailymotion.com/swf/k15jtk1guqdwBT9u74t;http://www.dailymotion.com/swf/khoP87PHeC8UHz9u838;http://www.dailymotion.com/swf/k2Y45og6G43rcR9u8ex|10;https://picasaweb.google.com/110029911331903974199/BirthOfABeautyTap10VietSub?authkey=Gv1sRgCMOa2-7XhojvLA#6087732133671931234;https://picasaweb.google.com/110029911331903974199/BirthOfABeautyTap10VietSub?authkey=Gv1sRgCMOa2-7XhojvLA#6087732222242508210;https://picasaweb.google.com/110029911331903974199/BirthOfABeautyTap10VietSub?authkey=Gv1sRgCMOa2-7XhojvLA#6087732262084984322|10;phimsoc.p/101082942780112377749/MyNuTaiSinh10#6087871588911776626|11;https://picasaweb.google.com/105393897588879459826/B111?authkey=Gv1sRgCIm3pt2u54LF9wE#6089897960185879858;https://picasaweb.google.com/105393897588879459826/B112?authkey=Gv1sRgCIGYgNWIhtj0igE#6089900061099723122;https://picasaweb.google.com/105393897588879459826/B113?authkey=Gv1sRgCPDX74e-rai48gE#6089900610555988786|11;http://www.dailymotion.com/swf/x2by5d8_b11-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2by5jl_b11-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2by5qv_b11-3_shortfilms|11;phimsoc.p/105393897588879459826/B11full?authkey=Gv1sRgCInq3u2lgsXD9gE#6090081823642453522|12;https://picasaweb.google.com/105393897588879459826/B121?authkey=Gv1sRgCOuy2ICMjqWPrQE#6090330304790293698;https://picasaweb.google.com/105393897588879459826/B122?authkey=Gv1sRgCOrQjqanzfWyJg#6090331169623868626;https://picasaweb.google.com/105393897588879459826/B123?authkey=Gv1sRgCL-Sld3oi-TO6wE#6090332515294354146|12;phimsoc.p/105393897588879459826/B12?authkey=Gv1sRgCO_CmsbM9-iX2wE#6090437156241598866|13;https://picasaweb.google.com/103524535802312922738/B131?authkey=Gv1sRgCLTg5o7eo5m3dQ#6092492019534854674;https://picasaweb.google.com/103524535802312922738/B132?authkey=Gv1sRgCJqd5run9bW_3wE#6092492554712653010;https://picasaweb.google.com/103524535802312922738/B133?authkey=Gv1sRgCK7Pk62Gk6epPQ#6092493154795278626|13;phimsoc.p/101082942780112377749/MyNuTaiSinh13SD#6092644867209051282|13Full;https://picasaweb.google.com/109089774785819647316/B13full?authkey=Gv1sRgCNGswfrbgM2Q6gE#6092645737141228930|13-HD;phimsoc.p/111935598804552953426/BirthOfABeautyE13HD?authkey=Gv1sRgCLrrmoafk5KTYw#6092871298597476450|14;https://picasaweb.google.com/113395401864009888894/B141?authkey=Gv1sRgCNrT-qC6wMWqUg#6092914146466638450;https://picasaweb.google.com/113395401864009888894/B142?authkey=Gv1sRgCO_69sqZg4CMrwE#6092920595500414258;https://picasaweb.google.com/113395401864009888894/B143?authkey=Gv1sRgCMi90KaSpvzkzwE#6092928913354273170|14;http://www.dailymotion.com/swf/k1sIE2pYg5nQRs9C0VN;http://www.dailymotion.com/swf/k5LweEbfARqU5e9C1ww;http://www.dailymotion.com/swf/k1CKpdY2LxcrvY9C1I0|14Full;https://picasaweb.google.com/101082942780112377749/MyNu14SD#6093069518978670754|14-HD;phimsoc.p/111935598804552953426/BirthOfABeautyE14SD?authkey=Gv1sRgCIbLqtb7juOrKQ#6093034954731356466|15;https://picasaweb.google.com/114967247094406429307/BirthOfABeautyTap15VietSub?authkey=Gv1sRgCNKO5rzOu4OMowE#6095086418835595858;https://picasaweb.google.com/114967247094406429307/BirthOfABeautyTap15VietSub?authkey=Gv1sRgCNKO5rzOu4OMowE#6095093485631500770;https://picasaweb.google.com/114967247094406429307/BirthOfABeautyTap15VietSub?authkey=Gv1sRgCNKO5rzOu4OMowE#6095101387495270626|15;http://www.dailymotion.com/swf/k6k05Y4oK5XEUJ9F7Ai;http://www.dailymotion.com/swf/k61SQBYV97EEZW9F7At;http://www.dailymotion.com/swf/k6oxLxeihnmPPY9F7AG|15Full;https://picasaweb.google.com/101082942780112377749/MyNuTaiSinh15SD#6095253125898525074|15-HD;phimsoc.p/114967247094406429307/BirthOfABeautyE15HD?authkey=Gv1sRgCMKQsbHeprevyAE#6095601981653595970|16;http://www.dailymotion.com/swf/x2dis5w_b16-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2dis5w_b16-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2discq_b16-3_shortfilms|16;https://picasaweb.google.com/110703340841929707085/BirthOfABeautyTap16VietSub?authkey=Gv1sRgCKusyaDchozeSg#6097666830934440370;https://picasaweb.google.com/110703340841929707085/BirthOfABeautyTap16VietSub?authkey=Gv1sRgCKusyaDchozeSg#6097665791296562610;https://picasaweb.google.com/110703340841929707085/BirthOfABeautyTap16VietSub?authkey=Gv1sRgCKusyaDchozeSg#6097665793340278434|17;http://www.dailymotion.com/swf/k3bHjUhKABDQ1i9JkNu;http://www.dailymotion.com/swf/k1fvt2tq9drWdZ9JlkH;http://www.dailymotion.com/swf/k5ZdXid3PDx95k9Jl8r|16Full;https://picasaweb.google.com/111035765620170771167/B16?authkey=Gv1sRgCJGIgaGYq8LbfA#6098058603554812338|17;https://picasaweb.google.com/111035765620170771167/B171?authkey=Gv1sRgCKbT2qmdvdaBgQE#6098161130791024162;https://picasaweb.google.com/111035765620170771167/B172?authkey=Gv1sRgCOGc8KX73Nm0Jg#6098162105569426754;https://picasaweb.google.com/111035765620170771167/B173?authkey=Gv1sRgCJKjpoGwjrb0Nw#6098163548993212130|17Full;https://picasaweb.google.com/111035765620170771167/B17?authkey=Gv1sRgCJftosC15b2miAE#6098432143196285042|18;https://picasaweb.google.com/103712978070045698978/BienDoiMyNhan?authkey=Gv1sRgCIWBpeGD87KBGg#6100304464829070882;https://picasaweb.google.com/103712978070045698978/BienDoiMyNhan?authkey=Gv1sRgCIWBpeGD87KBGg#6100305342571030818;https://picasaweb.google.com/103712978070045698978/BienDoiMyNhan?authkey=Gv1sRgCIWBpeGD87KBGg#6100306604390542562|18;http://www.dailymotion.com/swf/x2dysrk_b18-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2dysjw_b18-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2dysno_b18-3_shortfilms|19;http://www.dailymotion.com/swf/k41YNNSprXWoOk9Mi9R;http://www.dailymotion.com/swf/k29Y7Zqfehmo5I9Mjig;http://www.dailymotion.com/swf/k20lRGVYBtdAIL9Mjyk|19;https://picasaweb.google.com/102774017426536349165/BirthOfABeautyTap19VietSub?authkey=Gv1sRgCLXe9u_xzLfeCA#6100806239929429538;https://picasaweb.google.com/102774017426536349165/BirthOfABeautyTap19VietSub?authkey=Gv1sRgCLXe9u_xzLfeCA#6100806242706690818;https://picasaweb.google.com/102774017426536349165/BirthOfABeautyTap19VietSub?authkey=Gv1sRgCLXe9u_xzLfeCA#6100806240903126322|18-HD;phimsoc.p/112379925978370126302/BirthOfABeautyE1819?authkey=Gv1sRgCNnp29_3l_Lw_AE#6102823688523068610|19-HD;phimsoc.p/112379925978370126302/BirthOfABeautyE1819?authkey=Gv1sRgCNnp29_3l_Lw_AE#6102823691320256034|20;http://www.dailymotion.com/swf/k3osqd0DevmVzG9Pj97;http://www.dailymotion.com/swf/k2yK0qfcntjuh79Pjdu;http://www.dailymotion.com/swf/kIE3h4GJkPFfig9PjdJ|20;https://picasaweb.google.com/116138055280801366987/UPTAM?authkey=Gv1sRgCInB7dXkkuemXg#6102944928677169506;https://picasaweb.google.com/116138055280801366987/UPTAM?authkey=Gv1sRgCInB7dXkkuemXg#6102944929007985538;https://picasaweb.google.com/116138055280801366987/UPTAM?authkey=Gv1sRgCInB7dXkkuemXg#6102947653791530722|21;http://www.dailymotion.com/swf/kmGx2o0yYw7Iug9PJYB;http://www.dailymotion.com/swf/k5XdjPsKsixUfI9PKCh;http://www.dailymotion.com/swf/k5mupApwBs4lxY9PKXk|[/id]
Chúc các bạn xem phim Biến đổi mỹ nhân ( Tập 21/21) vui vẻ.