Lời Nguyền Định Mệnh - Shine or Go Crazy 2015 24 tập

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Lời Nguyền Định Mệnh - Shine or Go Crazy 2015Tên phim: Lời Nguyền Định Mệnh - Shine or Go Crazy 2015

Đạo diễn: Son Hyung Suk
Diễn viên: Jang Hyuk, Oh Yeon Seo, Lee Ha Nui, Im Ju Hwan, Lee Duk Hwa, Ryu Seung Soo, Na Jong Chan
Thể loại: Phim Cổ trang
Quốc Gia: Phim Hàn Quốc
Thời lượng: 24 Tập

Năm phát hành: 2015

Giới thiệu bộ phim: "Lời Nguyền Định Mệnh 2015 - Shine or Go Crazy"
Lời Nguyền Định Mệnh VIETSUB - Shine Or Go Crazy là một phim đề tài cổ trang lãng mạn, kể câu chuyện tình yêu giữa một chàng hoàng tử tin rằng mình bị nguyền rủa và một nàng công chúa – người gần như đã bị giết ngay từ lúc mới sinh bởi lời tiên đoán về số mệnh nàng sẽ trở thành “áng sáng của một vương quốc khác”. Cuộc gặp gỡ tình cờ cũng chính là định mệnh của cả hai người, họ sẽ phải vướng vào một chuyện tình tay ba vì chàng đã có cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước.
Tự phim: Lời Nguyền Định Mệnh/빛나거나 미치거나 / Shine or Go Crazy
Kênh chiếu: MBC
Thời gian: 2015-Jan-19 to 2015-April-07
Lịch chiếu: Monday & Tuesday 22:00
[id]1;http://www.dailymotion.com/swf/k6nYeSgWsV8P7s9TUjv;http://www.dailymotion.com/swf/k3zE6IMD0ri8t69TUj3;http://www.dailymotion.com/swf/k6c6MtADnrIEtf9TUjj|2;http://www.dailymotion.com/swf/k7gy2U3wDCePNq9UsPn;http://www.dailymotion.com/swf/k1ElSwNgNQS4rq9UsOO;http://www.dailymotion.com/swf/k5Ay9wdWcNdLMb9UsP6|1;https://picasaweb.google.com/102218481154318322264/LoiNguyenInhMenhTap2?authkey=Gv1sRgCLTgp5y234eFNg#6106746246626512274|2;https://picasaweb.google.com/102218481154318322264/LoiNguyenInhMenhTap2?authkey=Gv1sRgCLTgp5y234eFNg#6106746777062532002|3;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/Ln3?authkey=Gv1sRgCPz87LbX2ePLyQE#6111627337582641874|4;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/Ln4?authkey=Gv1sRgCJy1r5fl4OSQLA#6111630975319569186|3;http://www.dailymotion.com/swf/k7EKBTgMD5wqj29YbMM;http://www.dailymotion.com/swf/k2pQwi6uTxth5X9Ycuo;http://www.dailymotion.com/swf/k7yHqtGqaKpe8T9YcU7|4;http://www.dailymotion.com/swf/k5sEkJEjw8eWCO9YQhS;http://www.dailymotion.com/swf/k3AM77QCoQGGnl9YQi0;http://www.dailymotion.com/swf/k4eWyzgw6Z24MU9YQhC|5;http://www.dailymotion.com/swf/k5vUzGIizhvhF8a28Ap;http://www.dailymotion.com/swf/k3tnDrUN0TI4zKa2cKN;http://www.dailymotion.com/swf/k5lWRrAuLaphtja2bFf|5;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/Ln51?authkey=Gv1sRgCKu3tcSTvbnnnAE#6111646240889631042;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/Ln52?authkey=Gv1sRgCJn_g-zD5pWM3AE#6111649041968590690;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/Ln53?authkey=Gv1sRgCLK1yZCu6a-cLQ#6111650464574660898|6;http://www.dailymotion.com/swf/k7b33Db9Y1OXOya2LqR;http://www.dailymotion.com/swf/k1jOmImnQaQYN1a2Lqj;http://www.dailymotion.com/swf/k4GUkV4x2B8jdka2LqG|6;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/Ln6?authkey=Gv1sRgCIvdvLTZu4_SFg#6111953265902231730|7;http://www.dailymotion.com/swf/k1DzmUcfi9VFWZa69gh;http://www.dailymotion.com/swf/k6TNdozzXfuxPma69gn;http://www.dailymotion.com/swf/k2qMx9Xgf6somYa69gx|7;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/Ln71?authkey=Gv1sRgCMXnyqeCsLaA2QE#6114167898778757026;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/Ln72?authkey=Gv1sRgCJOfxcyOxYuhHw#6114168012613090546;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/Ln73?authkey=Gv1sRgCJDxgILB8-Oh0wE#6114168081407723042|8;http://www.dailymotion.com/swf/k746eeqBHqj1fca6Gxx;http://www.dailymotion.com/swf/k24R6jzoD30WwFa6Gx8;http://www.dailymotion.com/swf/kmkanR97kECLCIa6Gxm|8-HD;https://picasaweb.google.com/104799565789912110315/Ln8?authkey=Gv1sRgCMmwmMW6ho-v6gE#6116402814245051026|9;http://www.dailymotion.com/swf/k53R8awgu3veuDa9XXj;http://www.dailymotion.com/swf/k5HW44kEs7hp64a9XXy;http://www.dailymotion.com/swf/k3R0iFRKRPQWWCa9XX8|9-HD;https://picasaweb.google.com/104799565789912110315/Ln9?authkey=Gv1sRgCKWxo4LkjufoyQE#6116942885441157570|10-HD;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/Ln10?authkey=Gv1sRgCJCY0JaKg_v5QQ#6117254402050740994|11;http://www.dailymotion.com/swf/k7u1hx1o0vu2YKae6QE;http://www.dailymotion.com/swf/k3S9oxla4k9h8Uae6Qd;http://www.dailymotion.com/swf/k3vSmfslbjtWhdae6Qn|11;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/Ln111?authkey=Gv1sRgCJ_58rS0t6OYBA#6119406819945001650;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/Ln112?authkey=Gv1sRgCNmXwJWrhdCgEA#6119410653882770786;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/Ln113?authkey=Gv1sRgCOqw6tyV0tnbxwE#6119411517420387938|12;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/Ln121?authkey=Gv1sRgCJWXvO2U8820bQ#6119677221239689730;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/Ln122?authkey=Gv1sRgCK6ovruSmpreTw#6119678133247627538;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/Ln123?authkey=Gv1sRgCKmn3qXxqs6ukwE#6119679520297015282|12;http://www.dailymotion.com/swf/k1jLI4CwFxLs58aeCsk;http://www.dailymotion.com/swf/k6UwKYTGWvJiKyaeCrW;http://www.dailymotion.com/swf/k6EywBpVkryEWMaeCsa|13;http://www.dailymotion.com/swf/k1ILz0UnwdF8Ylai65S;http://www.dailymotion.com/swf/k7ltylVYAjx9Pkai64R;http://www.dailymotion.com/swf/k2KUcEStZPb2Rvai65s|13-HD;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/Ln13?authkey=Gv1sRgCIviwLLZ9t7KuAE#6121961569376623586|14;http://www.dailymotion.com/swf/k6xh7gPxe0zlRsaiFOW;http://www.dailymotion.com/swf/k2LVqPLAR1dI1kaiFNy;http://www.dailymotion.com/swf/kjkloFMNebNtkfaiFOl|14-HD;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln14?authkey=Gv1sRgCITfwtvPn8PdGQ#6122341989366496370|15;http://www.dailymotion.com/swf/k6rH4FfFo9JuX3am5uO;http://www.dailymotion.com/swf/k3QDMOQ1VEiswlam5up;http://www.dailymotion.com/swf/k4QtfhjNibplFEam5uz|15;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln151?authkey=Gv1sRgCLXM6YOy2JqK9AE#6124555497202279970;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln152?authkey=Gv1sRgCIb1_KGL18vaKA#6124559573401811506;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln153?authkey=Gv1sRgCJj-_LTe3YqkBA#6124558067471062786|16;http://www.dailymotion.com/swf/k2KWtVplNQUTm9amN4a;http://www.dailymotion.com/swf/k5mPrTvzvjOdCmamN3z;http://www.dailymotion.com/swf/k4wHRUnxtPMqAzamN3O|16;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln161?authkey=Gv1sRgCJW05_SkmrWR8QE#6124949114166350130;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln162?authkey=Gv1sRgCNfO-7_oyJeKvQE#6124950197627792434;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/Ln163?authkey=Gv1sRgCI2bhrn_uJiqMg#6124951905391446370|15-HD;kpt.nct/gWQcCfgfSMBKE|16-HD;kpt.nct/9Ei9GMQDVbMKQ|17;http://www.dailymotion.com/swf/k4iS4Y1a3QU43Waqzbm;http://www.dailymotion.com/swf/k3TYb9ZMZEoCJNaqzag;http://www.dailymotion.com/swf/k5d098V5IbCdPSaqzaS|17-HD;https://picasaweb.google.com/116345686027366338265/Ln17?authkey=Gv1sRgCIur7YSJmMyGGQ#6127248479779141778|18;http://www.dailymotion.com/swf/k5t1hZccZOP8vVarfKl;http://www.dailymotion.com/swf/k5QY92UqRHwbAUarfIP;http://www.dailymotion.com/swf/k5pjsr0CAZXTDtarfJT|18-HD;https://picasaweb.google.com/116345686027366338265/Ln18?authkey=Gv1sRgCJLt5raJ4KD2LA#6127607619545828834|19;http://www.dailymotion.com/swf/k5dAQ8gXafilSBavmua;http://www.dailymotion.com/swf/k3c1oCuHJq2xKFavmuH;http://www.dailymotion.com/swf/k4EfYcv7P51AQravmuZ|20;http://www.dailymotion.com/swf/k2KAlizQuXUN2Maw5ms;http://www.dailymotion.com/swf/kAigcJPO5Zofijaw5lw;http://www.dailymotion.com/swf/k32L3UvEqVPaOWaw5lQ|19-HD;https://picasaweb.google.com/105938806450348189792/Ln19?authkey=Gv1sRgCL-346DTzPfPhAE#6130525977866641906|20-HD;https://picasaweb.google.com/105938806450348189792/Ln20?authkey=Gv1sRgCOCZ0I2R6ujczgE#6130526079944358514|21;http://www.dailymotion.com/swf/k1yt6vz2nQd8ufaBbbX;http://www.dailymotion.com/swf/k3q9dbIFQ0wDoKaBbbh;http://www.dailymotion.com/swf/k18JeXjSvE2Pv1aBbby|21;https://picasaweb.google.com/116057578467861200766/LoiNguyenInhMenhTap21?authkey=Gv1sRgCLLZrtXSgJeaKg#6132416493543937298;https://picasaweb.google.com/116057578467861200766/LoiNguyenInhMenhTap21?authkey=Gv1sRgCLLZrtXSgJeaKg#6132416639273596226;https://picasaweb.google.com/116057578467861200766/LoiNguyenInhMenhTap21?authkey=Gv1sRgCLLZrtXSgJeaKg#6132416659309347298|21-HD;https://picasaweb.google.com/106276509616408819008/Loi21?authkey=Gv1sRgCO2XyP6_q9rxowE#6132582805809665778|22;http://www.dailymotion.com/swf/k2GGACrQHc9mchaBYOO;http://www.dailymotion.com/swf/k50BKwmLMOOxrjaBYP8;http://www.dailymotion.com/swf/k1Ll9bXse4pmV4aBYPq|22-HD;kpt.l5/goo.gl/DlhjoM|22-HD;https://picasaweb.google.com/110553848842024528756/ShineOrGoCrazy2015Ep22?authkey=Gv1sRgCO38mNuR3uK_Jg#6133031015296306546|23;kpt.l5/goo.gl/in9wsU|24;http://www.dailymotion.com/swf/x2m1bzb;http://www.dailymotion.com/swf/x2m1byj;http://www.dailymotion.com/swf/x2m1byx|23-HD;https://picasaweb.google.com/106276509616408819008/Menh23?authkey=Gv1sRgCJ-G0d7onPPwKA#6135339590089534210|24-HD;https://picasaweb.google.com/106276509616408819008/Menh24?authkey=Gv1sRgCMbg8_-Rgo-naA#6135339642882992594|[/id]Chúc các bạn xem phim Lời Nguyền Định Mệnh - Shine or Go Crazy 2015 24 tập vui vẻ.