Tìm lại chính mình (20/20)

PowerNet
Like và +1 để xem nhanh hơn:
Phóng to / Tắt đèn

Các bạn đang xem phim Tìm lại chính mình (20/20)Tập:?/20
Thể loại:
Hài hước, Tâm lý, Tình cảm
Diễn viên:
Ji Sung, Hwang Jung Eum, Park Seo Joon
Năm:
2015
Quốc gia:
Hàn Quốc
Giới thiệu:
Phim đề cập đến chứng rối loạn đa nhân cách, miêu tả tình yêu giữa một người thừa kế thế hệ thứ ba của một tập đoàn, người có bảy tính cách khác nhau, và bác sĩ bí mật của mình.
[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=Ztf62apFefI|2;https://www.youtube.com/watch?v=3nghWMtOi1E|3;https://www.youtube.com/watch?v=557YIY1xn_I|4;https://www.youtube.com/watch?v=Xl1TmurIaLM|5;https://www.youtube.com/watch?v=EWuCkyfip8k|6;https://www.youtube.com/watch?v=-4ZPiqwdc2o|7;https://www.youtube.com/watch?v=HpFz3qtmkvQ|8;https://www.youtube.com/watch?v=2cMtKoUEJP4|9;https://www.youtube.com/watch?v=S-EJGyPI59Y|10;https://www.youtube.com/watch?v=Svw09B6e6XU|11;https://www.youtube.com/watch?v=Y8rhsV4UgqE|12;https://www.youtube.com/watch?v=oABRYnZGXNo|13;https://www.youtube.com/watch?v=aO9I87LCfak|14;https://www.youtube.com/watch?v=O9iBEkDQQCc|15;https://www.youtube.com/watch?v=UBRhpgavdNA|16;https://www.youtube.com/watch?v=Tqr642nNkjI|17;https://www.youtube.com/watch?v=wmSNR8-PBWQ|18;https://www.youtube.com/watch?v=RI5OyWszveg|19;https://www.youtube.com/watch?v=3HjfTxWGdoE|20-END;https://www.youtube.com/watch?v=I09GLCepkgU|1-HD;kpt.meguxkxcdl6v|2-HD;kpt.meu38wyizcc9|3-HD;kpt.mejdgst9g0et|1;http://www.dailymotion.com/swf/x2e9g5v_k-zone-kill-me-heal-me-e01-sd-kitesvn-com-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2e9i1l_k-zone-kill-me-heal-me-e01-sd-kitesvn-com-1-002_shortfilms|Tập 1;https://picasaweb.google.com/112379925978370126302/KillMeHealMeE01HD?authkey=Gv1sRgCLC82cDUyYHwngE#6101982139701842930|2;http://www.dailymotion.com/swf/x2eci6i_k-zone-kill-me-heal-me-e02-sd-kitesvn-com-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2ecih8_k-zone-kill-me-heal-me-e02-sd-kitesvn-com-1-002_shortfilms|Tập 2;https://picasaweb.google.com/106579548871092254099/Heal2?authkey=Gv1sRgCMy8loOR1qj4lgE#6102377686096722194|3;http://www.dailymotion.com/swf/x2eso3d_k-zone-kill-me-heal-me-e03-sd-kitesvn-com-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2esove_k-zone-kill-me-heal-me-e03-sd-kitesvn-com-1-002_shortfilms|4;http://www.dailymotion.com/swf/x2euy3h_k-zone-kill-me-heal-me-e04-sd-kitesvn-com-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2euyk5_k-zone-kill-me-heal-me-e04-sd-kitesvn-com-1-002_shortfilms|Tập 3;https://picasaweb.google.com/112031145710009930867/2015011703#6105552048500467634|Tập 4;https://picasaweb.google.com/112031145710009930867/2015011904#6106329724324815106|5;http://www.dailymotion.com/swf/k6h417iGjlEzj69V3j7;http://www.dailymotion.com/swf/k59XNZHOgwYFph9V3Gp;http://www.dailymotion.com/swf/k1X9akFMeMtYy99V3RE|5;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K51?authkey=Gv1sRgCO3poaCL5YPitgE#6107079568729113682;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K52?authkey=Gv1sRgCKK9o5ufnfa8Qg#6107079617167267330;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K53?authkey=Gv1sRgCOzGranXlP_fzwE#6107079730889130274|Tập 5;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K5?authkey=Gv1sRgCMTE94vd-aTkFw#6107158030369055858|6;http://www.dailymotion.com/swf/k5eWwQM62ImOqA9VHWp;http://www.dailymotion.com/swf/k3tEz7V2c7lmZx9VJnP;http://www.dailymotion.com/swf/k2LLMueJfInLAh9VJKA|6;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K61?authkey=Gv1sRgCO310pu1zejEUQ#6107500169863568562;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K62?authkey=Gv1sRgCKLGqdHIvbXErQE#6107502529217492738;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K63?authkey=Gv1sRgCJ2Cotys0vaLfg#6107503552323272098|Tập 6;https://picasaweb.google.com/117508323372398849175/K6?authkey=Gv1sRgCODTkZaAntC3twE#6107584558582553186|7;http://www.dailymotion.com/swf/k5rUGU6EI199df9ZmA4;http://www.dailymotion.com/swfhttp://www.dailymotion.com/swf/x2fw5wv_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-7-c_shortfilms/x2fw4zt_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-7-b_shortfilms|7;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K71?authkey=Gv1sRgCMSrlK_wnvCoFA#6109665829001275122;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K72?authkey=Gv1sRgCM25oYHIuenM6AE#6109667073342389682;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K73?authkey=Gv1sRgCNqgt-auwvrt0QE#6109672548773615666|8;http://www.dailymotion.com/swf/k6VmDT9MJU14yLa01Ws;http://www.dailymotion.com/swf/k37rMlwv3aGJxsa02zp;http://www.dailymotion.com/swf/k38XLiMQyo8uHwa02M1|Tập 7;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K7?authkey=Gv1sRgCPn2j5HV5-TqqQE#6109782561994509602|8;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K81?authkey=Gv1sRgCLP35v_x7q-Ndw#6110107004683187890;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K82?authkey=Gv1sRgCMWOut3l3NflTg#6110110943925372978;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K83?authkey=Gv1sRgCLzdn8Cg4OGVwAE#6110116021807786386|Tập 8;https://picasaweb.google.com/105207010747714405607/K8?authkey=Gv1sRgCO3Gl5Plw5vZjAE#6110148997100235506|9;http://www.dailymotion.com/swf/k5XVv4digAIdjTa3oWS;http://www.dailymotion.com/swf/k7gFORNmEKmAxHa3oYA;http://www.dailymotion.com/swf/k4fivySjDtzCaka3oV7|9;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K91?authkey=Gv1sRgCLbMn7KAvJmFOw#6112295218731414386;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K92?authkey=Gv1sRgCMbAwsmnu8DAogE#6112295485095567762;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K93?authkey=Gv1sRgCJf1gsyR_96tzgE#6112295703196511506|Tập 9;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K9?authkey=Gv1sRgCNeyltuDitCe4AE#6112369304534979250|10;http://www.dailymotion.com/swf/k42GgCHUmhQtqSa3VFj;http://www.dailymotion.com/swf/k15ePgWzYDyVsxa3VPE;http://www.dailymotion.com/swf/k4RU7kQx8duwZla3VYR|10;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K101?authkey=Gv1sRgCPSyz7iXjKqTsAE#6112613662412712450;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K102?authkey=Gv1sRgCLmT0KDnns3c2wE#6112613895218152738;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K103?authkey=Gv1sRgCK6Uq5ad3afCFg#6112613734078822514|Tập 10;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K10?authkey=Gv1sRgCNPAvt_R9ti3cQ#6112711439567317538|Tập 11;https://picasaweb.google.com/104799565789912110315/K11?authkey=Gv1sRgCI-Y78n1g9Du6gE#6114964420299929090|Tập 12;https://picasaweb.google.com/107379414944178338349/Heal12?authkey=Gv1sRgCNLz49OZ94nx3AE#6115364670335555394|13;http://www.dailymotion.com/swf/k1nDbGXxnUsHcbabg2K;http://www.dailymotion.com/swf/k11yAOQDUKsJHpabg29;http://www.dailymotion.com/swf/k1kD4blGgCXzVPabg2h|13;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K131?authkey=Gv1sRgCI6H67e5hfLURQ#6117536852860709154;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K132?authkey=Gv1sRgCMjjqdTh5o7saA#6117537684435963298;https://picasaweb.google.com/117402417077307106049/K133?authkey=Gv1sRgCNWhxJWkxYH3YA#6117538704224148434|Tập 13;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/K13?authkey=Gv1sRgCK3hro7Zg_vaDA#6117900549783187874|14;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/K141?authkey=Gv1sRgCN-nlKiVx5GegwE#6118139475368686962;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/K142?authkey=Gv1sRgCLO5g7fpzvbV_wE#6118140173262191042;https://picasaweb.google.com/118144812657466959884/K143?authkey=Gv1sRgCOrVx-ufhuXSeg#6118141256353889202|Tập 14;https://picasaweb.google.com/107379414944178338349/Heal14?authkey=Gv1sRgCKSm5f_FkJjIqAE#6118201863705619922|15;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K151?authkey=Gv1sRgCKLz6Jvkucrm_gE#6120044327226731298;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K152?authkey=Gv1sRgCKDK-sWIlcrvkgE#6120045130001059938;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K153?authkey=Gv1sRgCI-vv4GD6ufTQA#6120046054887296034|15;http://www.dailymotion.com/swf/x2i50n9_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-15-a_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2i51w5_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-15-b_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2i52e9_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-15-c-fix-2_shortfilms|Tập 15;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K15?authkey=Gv1sRgCKS5p6XGjZjnowE#6120147126354654914|16;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K161?authkey=Gv1sRgCPT4qJ3yroOiqgE#6120401032968391490;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K162?authkey=Gv1sRgCOHn-7K9kem1qAE#6120402235504038322;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K163?authkey=Gv1sRgCL2su7vA2dz0SQ#6120403335428254098|16;http://www.dailymotion.com/swf/x2i83km_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-16-a_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2i83w3_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-16-b_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x2i84nk_xem-phim-tim-l%E1%BA%A1i-chinh-minh-full-hd-server-v-i-p-16-c_shortfilms|Tập 16;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K16?authkey=Gv1sRgCNCXpODqrd3y2wE#6120510683493320082|17;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/K171?authkey=Gv1sRgCMn865mvhqGJtAE#6122639485281007298;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/K172?authkey=Gv1sRgCO-XgsmWn9qIrgE#6122640443091948130;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/K173?authkey=Gv1sRgCJ7dwcLfw-CoJg#6122641269690797186|Tập 17;https://picasaweb.google.com/107379414944178338349/Heal17?authkey=Gv1sRgCLGZh6vSmZnnjQE#6122731088620702898|18;http://www.dailymotion.com/swf/k71z5irUB5dk0IajQVA;http://www.dailymotion.com/swf/k5VaBb98UzQYHMajRyL;http://www.dailymotion.com/swf/k36hMtMjb2jR2sajSJK|18;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/K181?authkey=Gv1sRgCO3c4_Ob0MGMBg#6123004423007690770;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/K182?authkey=Gv1sRgCPza4cyGqNPG8QE#6123005637778699266;https://picasaweb.google.com/117869223660476240685/K183?authkey=Gv1sRgCIjsxNmWgq_HUQ#6123006420433251698|Tập 18;https://picasaweb.google.com/107379414944178338349/Heal18?authkey=Gv1sRgCNvmv9isiNySRw#6123085922385024834|17-HD;kpt.nct/b3QL2dhWOsWl8|18-HD;kpt.nct/bgvpEJUonalTL|19;http://www.dailymotion.com/swf/k3Prp3XwJSAEYsanfFh;http://www.dailymotion.com/swf/k30EjwvRVrDRhdangG3;http://www.dailymotion.com/swf/k1Ut88DFJygSfSanh6B|19;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K191?authkey=Gv1sRgCM7kkd7uvfimdQ#6125283885676662738;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K192?authkey=Gv1sRgCP6Rtav0o5qadg#6125286046412593170;https://picasaweb.google.com/115786274842162905416/K193?authkey=Gv1sRgCMTc-8vAqJWaiwE#6125287060733721602|20;http://www.dailymotion.com/swf/k61u2ZJaA5WLdBanWDK;http://www.dailymotion.com/swf/k6UQYGyyICyYIRanY0i;http://www.dailymotion.com/swf/k7uAFVruPYzoGPanXZy|20;https://picasaweb.google.com/116345686027366338265/K201?authkey=Gv1sRgCKLf1IWN_vzWMg#6125587948242752018;https://picasaweb.google.com/116345686027366338265/K202?authkey=Gv1sRgCL2_85y1nsqkMA#6125588684649055154;https://picasaweb.google.com/116345686027366338265/K203?authkey=Gv1sRgCLLw-4-G4ebOWA#6125589581476320690|Tập 20-FULL;https://picasaweb.google.com/100056311471392716345/TimLaiChinhMinh20Full?authkey=Gv1sRgCJb4uP3A8-f6Uw|1;kenhphimtruyen.p/lh/photo/GRTXg4hTcQ6o0KAXwBAyMgayXuTWFzDgERYecjeTWMo|2;kenhphimtruyen.p/lh/photo/RBbr9O8GPAtxLQq0UvnyLgayXuTWFzDgERYecjeTWMo|3;kenhphimtruyen.p/lh/photo/7amhJwrcypNVraXuGv5ZLROgQpaxGHpqV67amqi3Fzk|4;kenhphimtruyen.p/lh/photo/WrnhKbBMSciWofkz-Bzyb46d9mvb40aqY_aMrqj2ELg|5;kenhphimtruyen.p/lh/photo/iJXOPHrfLTPzrKqjnzTNb46d9mvb40aqY_aMrqj2ELg|6;kenhphimtruyen.p/lh/photo/Qg0__gfeJ7qyWydvawpI2hjOuVj4mFoK_KWpuFlx9XY|7;kenhphimtruyen.p/lh/photo/lSS3s5Fcn2w5WsSA8f_2n1Q0P5bPHRLOwt-oMMpn0Ns|8;kenhphimtruyen.p/lh/photo/RR6t-GWSUw9zteu2LJdPOSruNLP5WeCFDeWCViRxI-k|9;kenhphimtruyen.p/lh/photo/68gAU-x1nSsXawEx0ghphw5wNZrUHKIN02HTZS30blA|10;kenhphimtruyen.p/lh/photo/SDuqQ68BSQTMjjGcCl6b5ntuAkH7aR9o-mtRTMQWXPw|11;kenhphimtruyen.p/lh/photo/-HfekrkP0FDpaoLtrc7tGzzoBU2dkMJOTESazqA6qz0|12;kenhphimtruyen.p/lh/photo/JJMC5Ur708B9B9nWPVuUsjzoBU2dkMJOTESazqA6qz0|13;kenhphimtruyen.p/lh/photo/w9bqj7F4A6kFJooYNGWBJ7PY8WVBnbm6K3O4X0vLkQ4|14;kenhphimtruyen.p/lh/photo/N77WC5EvBAt6eGuA80ugTbPY8WVBnbm6K3O4X0vLkQ4|15;kenhphimtruyen.p/lh/photo/qYeu44ialsYlJ4Hcambw55LGpgvgZOsoByCO-qRa48U|16;kenhphimtruyen.p/lh/photo/RChTglEPr-ffAyX1GtyctVv_8CW5U-BsLw90cqsi8R0|17;kenhphimtruyen.p/lh/photo/sS86NgzrLgctn9jN0sOirf0dtgNbbsOre1OqUXlWyTI|18;kenhphimtruyen.p/lh/photo/DP69AscdNhfmxdTX2AXMgfoo8tdoLSwZSzivJR07000|19;kenhphimtruyen.p/lh/photo/iPMVIhmGJkOMRl10GNNvX3wRCGko4iqXv7HnUdiYpwY|20-End;kenhphimtruyen.p/100056311471392716345/TimLaiChinhMinh20Full?authkey=Gv1sRgCJb4uP3A8-f6Uw|19-HD;https://www.youtube.com/watch?v=3HjfTxWGdoE|20-HD;https://www.youtube.com/watch?v=JaMaWgiz73M|[/id]
Chúc các bạn xem phim Tìm lại chính mình (20/20) vui vẻ.